„V místní části Kvítkovice v ulicích Hálkova a Napajedelská nestačila kanalizace spolu s příkopy pojmout nárazově zvýšené množství přitékající vody a došlo tam k zaplavení sklepa rodinného domu,“ uvedl mluvčí otrokovické radnice Milan Plesar.

Dodal, že podobná situace byla k vidění i na výpadovce z Otrokovic směrem na Napajedla, kde voda zaplavila hlavní silnici a vozidla tudy projížděla jen se zvýšenou opatrností.

„Trpělivostí se museli obrnit také obyvatelé bytových domů v centrální části Otrokovic. Přívalový déšť zde na některých místech zaplavil sklepy,“ sdělil Plesar.

Zmínil, že v jednom případě nánosy vody a bahna zaplavily vchod i suterén bytového domu a sousední prodejnu. „Během několika minut se v okolí domu vytvořily veliké kaluže a voda se spádem nalila otevřenými dveřmi až do domu. Po opadnutí vody nám tady zůstalo jen bahno, které jsme odklízeli do pozdních nočních hodin,“ uvedl jeden z tamních obyvatel, který si však nepřál být jmenován.

„Museli jsme vynosit veškeré věci ze skladu, protože v něm bylo téměř třicet centimetrů vody. Voda pídila i ze zdí. Koberce v prodejně jsou úplně promáčené. Záchodem bublala voda, báli jsme se, že z něj vyteče,“ postěžovala si majitelka obchodu s medovými výrobky Hedvika Krupková.

Podotkla, že jediným štěstím bylo, že s manželem přijeli do prodejny včas a tak voda spoustu věcí nestačila voda poničit. Škody se tak pohybují předběžně kolem pěti tisíc korun.

Následky přívalového deště v ulicích města zmírňovala Jednotky sborů dobrovolných hasičů z Kvítkovic i Otrokovic.

„Od časného rána dnes pracovníci Technických služeb dočišťují zanesené vtokové objekty a příkopy, zametací vůz čistí silnice ve všech částech města a autocisterna odklízí nánosy bahna v zasažených místech Vítkovic,“ sdělil včera ráno Plesar.

S přívaly vody se obyvatelé Otrokovic potýkali už několikrát. Nejhorší však byla situace v červenci roku 1997.

„Tehdy voda zaplavila většinu území města. Oproti současným bleskovým povodním, vznikajícím v důsledku přívalových dešťů, byly tehdejší povodně v Otrokovicích důsledkem několikadenního hustého deště,“ uvedl mluvčí.

Doplnil, že tehdy muselo být ze svých domovů evakuováno přibližně šest a půl tisíce lidí. Zaplaveno byla 1082 domácností. Přímé škody činily tři miliardy korun, z toho půl miliardy na majetku města a téměř tři čtvrtě miliardy na majetku obyvatel.

„Tisíciletá voda otevřela problém protipovodňové ochrany na území celého státu. Otrokovice jsou dnes proti povodni velmi kvalitně ochráněny nejen díky rozsáhlým investicím, ale také zavedením efektivnější organizace práce povodňové komise města,“ poznamenal Plesar.