Svolání proběhlo přes mobilní telefony jednotlivých členů formou automatických hlasových zpráv a účastníci o něm předem nevěděli. Telefony všem zazvonily v pět hodin ráno, aby je informovaly o cvičném svolání na osmou hodinu.

„Samozřejmě při ostrém svolání by se každý dostavil co nejdříve. Při cvičení respektujeme daný časový limit 3 hodiny," vysvětlil načasování hejtman Mišák, který přibližně hodinové jednání vedl.

„Ze zákona se musí cvičné svolání jak krizového štábu, tak povodňové komise uskutečnit minimálně jednou do roka. Pravidelně probíhá také kontrola dosažitelnosti jejich členů pomocí mobilních telefonů, a to minimálně jedenkrát ročně u povodňové komise a minimálně čtyřikrát ročně u krizového štábu," doplnil hejtman.

Krizový štáb Zlínského kraje má 36 členů, Povodňová komise Zlínského kraje čítá 38 lidí. Jsou mezi nimi hejtman Stanislav Mišák a všichni jeho náměstci, vedoucí odborů krajského úřadu, čelní představitelé složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, další specialisté z krajského úřadu, dále pak zástupci Českého červeného kříže, Povodí Moravy, krajské hygienické stanice, Ředitelství silnic Zlínského kraje, Horské služby, Lesů České republiky a další lidé.

„V součtu je v těchto dvou orgánech 59 osob, neboť někteří jsou členové obou," upřesnil tajemník Krizového štábu i Povodňové komise Zlínského kraje a vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly krajského úřadu Karel Malinovský. ⋌(poh)