K úniku oleje došlo asi 50 metrů před odstavným parkovištěm. Hasiči zjistili, že k úniku došlo vlivem technické závady. „Hasiči odtáhli autobus na odstavné parkoviště. Vyteklý olej zasypali sypkou sorpční látkou.

Až do uklizení silnice byl provoz usměrňován jedním jízdním pruhem,“ upřesnil za hasiče Zlínského kraje Roman Žemlička.

Před vlachovickou školou chybí přechod.
Děti ve Vlachovicích ohrožuje chybějící přechod před školou