KDY: 28. září 9-17 hodin
KDE: Živá voda Modrá, Modrá 23, Modrá u Velehradu
ZA KOLIK:  Základní vstupné 90 Kč, snížené 60 Kč

Máte tak možnost seznámit se s typickými rybářskými pomůckami a činnostmi, které k výlovu patří, můžete si vyzkoušet rybářské vybavení, ochutnat nebo i nakoupit kapří speciality. Čekají na vás také expozice a hry s rybníkářskou tématikou.