„Tento letopočet je zapsán v kronikách a starých knihách, které popisují minulost našeho regionu,“ sdělila starostka Dobrkovic Hana Důbravová.

První zmínka o obci pochází z roku 1360. Až do roku 1417 byla samostatným statkem a jejími nejstaršími majiteli byli dle nejstarších doložených záznamů bratři Přech a Ješek ze Slanče.

Oslavy zahájí v jedenáct hodin dopoledne slavnostní bohoslužba v místní kapličce. Hodinu po poledni začne program ve zdejším sportovním areálu. Vystoupí hudební a taneční skupiny, šermířská společnost, pro děti je připraven skákací hrad a povozit se budou moci i v drožce, tažené koňmi.

„Pozvala jsem i kroužky z okolních vesnic, aby předvedly účastníkům slavnosti své umění. K vidění budou také ukázky lidové umělecké tvořivosti a řemesel,“ řekla starostka Důbravová.

Zároveň vyzdvihla pomoc při přípravě slavnostní akce. Na té se významnou měrou podílel sbor místních dobrovolných hasičů i pan František Kůra, který se stará o zeleň a veškeré travnaté plochy v obci.

„Teď už zbývá, aby bylo pěkné počasí,“ dodala Hana Důbravová.

Vyhrajte vstupenky na koupaliště do Otrokovic

Vyhrajte 10 x 2 celodenní vstupenky na Městské koupaliště v Otrokovicích, které je do soutěže poskytlo.

Více informací o koupališti a soutěži zde!