Počasí přeje, dělníci se pustili do práce. Pokračují tam, kde skončili před zimou

Budovaná část cyklostezky už dorazila do areálu místního učiliště. Až stavební dělníci dokončí úpravu terénu, začne se budovat konstrukce komunikace. V těchto dnech se zakládá mostní konstrukce pro lávku přes říčku Klobučku. Hotová je nejnáročnější a nejnákladnější část celé stavby opěrné zdi.

„Připravované spojení cyklostezky s brumovskou částí je stále ve fázi sběru dokumentů pro územní řízení. Orgány ochrany přírody totiž požadují biologické hodnocení části stezky, které se provádí ve vegetačním období. Je to komplikace, která nám práci zdržuje," podotkla starostka Eliška Olšáková.

Na sídlišti, které už vloni prošlo velkou obměnou, zbývá dokončit parkovací místa podél komunikace, a to podle požadavků tamních obyvatel. Připravuje se také položení nového asfaltového povrchu na hlavní komunikaci. Zelené plochy kolem bytových domů projdou terénními úpravami, nové veřejné osvětlení se instaluje právě v těchto dnech.

Dokončuje se i mlatový chodníček, který protne celé sídliště a legalizuje tak zažívanou vyšlapanou zkratku. Sídliště doplní lavičky, koše a vybavení dětských hřišť.

„K zabezpečení plynulosti a bezpečnosti dopravy jsme se rozhodli umístit u severního výjezdu ze sídliště na hlavní silnici zelené ostrůvky," dodal vedoucí investičního odboru Radek Bařinka.

Hlavní budova Centra sociálních služeb je kompletně zrekonstruovaná a vybavená. Výjimkou je pouze suterén objektu, kam prosákla podzemní voda. Sklep, který se má stát klubovnou, se sanuje. Zbývá vydláždit nádvoří, vybudovat chodníky a dětské hřiště. (voz)