,,Iniciativa Klik za fair play vznikla na základě nesouhlasu s provedenými opatřeními ve sportovním sektoru. Lidem je opakovaně znemožněná drtivá většina sportovních aktivit a to nejen rekreačních, ale také výkonnostních a vrcholových. Proto jsme byli rádi, že se do této akce zapojili všichni, jejichž život je jakýmkoliv způsobem spojený se sportem,“ vysvětluje, co bylo hlavním záměrem akce jednatel společnosti Vita Sana Club Jan Pravda.

,,Vždyť při dodržování vládních opatření je na sportovištích riziko nákazy méně pravděpodobné, než při tlačenici v supermarketech a obchodech,“ je přesvědčený Pravda.

Klik je pro sportovce jedním ze základních cviků. Organizátoři se proto rozhodli iniciativu spojit s tímto posilovacím cvikem.

Jaká byla kritéria?

,,Každý zájemce udělal minimálně 1 klik. Maximálně však bylo možné na jeden zátah udělat 100 kliků. Poté sportovec vyplnil daný formulář a v něm potvrdil všechny souhlasy. Kliknutím pak odeslal data do zápisu do databáze,“ prozradil Jan Pravda.

Ten také slíbil, že organizátoři v úsilí, aby byla sportoviště zase přístupná veřejnosti, budou pokračovat, dokud se neotevřou.

Při akci Klik za fair play petici za otevření sportovišť podepsalo 14 552 osob. Počet klikujících osob bylo 17 869. Účastníci naklikovali celkem 596 000 kliků. Do iniciativy se zapojilo 1473 sportovišť.

,,V této iniciativě nás podpořily také některé známé osobnosti. Například stratég Jan Mühlfeit, kardiochirurg Jan Pirk, horolezec Radek Jaroš, Ironman Petr Vabroušek, herečka Daniela Šinkorová, moderátorka Jana Havrdová a také zástupci Policie České republiky, Francouzské legie, sestřičky, prodavačky a hlavně sami sportovci,“ potěšil zájem jednatele společnosti Vita Sana Club Jana Pravdu.