Komerční prezentace

Vysvětlete mně, jako laikovi, obor vašeho působení. Čím se společnost zabývá a kde všude můžeme najít vaše výrobky?
ABO valve dodává komponenty do potrubí v podobě nejrůznějších typů klapek. Jsou to orgány v potrubí, které regulují nebo uzavírají proud kapaliny, plynu i sypkých látek. Specialitou v naší nabídce jsou motýlkové klapky, které vyrábíme v několika variantách, a při té nejnáročnější variantě, kdy těsní kov na kov, musí být jednotlivé díly opracované přesně na tisícinu milimetru. Díky tomuto jsou vhodné i do nejnáročnějších průmyslových odvětví jako je například petrochemie, energetika aj. Naše výrobky také nacházejí uplatnění i ve zcela běžných systémech, například pro rozvod pitné vody, čímž se stávají nepostradatelné pro každého, i když o tom zpravidla běžný občan vůbec neví.

V jakém objemu firma momentálně vyrábí? Pociťujete i vy slabší a silnější měsíce?
V letošním roce jsme otevřeli druhý výrobní závod v Olomouci –Chomoutově, což nám dovoluje zvýšit výrobu až o 30 % v porovnání s loňským rokem. První polovina letošního roku znatelně deklaruje nárůst objemu výroby. Převážná část produkce míří do zahraničí. Slabší a silnější měsíce pociťujeme. Odvíjí se od sezonních období, která určují hlavní období pro provádění oprav. Zaměřením na zahraniční trh se však sami snažíme o odbourání sezonnosti.

Jaká byla největší zakázka v historii firmy? A která vám dala nejvíce zabrat?
Zajímavých a složitých obchodních případů byla celá řada. Například jsme se docela zapotili při dodávce armatur pro firmu Botlek Tank Terminal v Rotterdamu, kde si zákazník původně objednal a koupil armatury čínské výroby a po zjištění, že nemají požadovanou kvalitu, nás požádal o náhradu včetně systému ovládání a řízení. Museli jsme tedy v podstatě za provozu zamontovat naše armatury do již instalovaného potrubí při respektování původních parametrů. Podařilo se nám to a tím jsme si vydobyli dobrou pověst v této oblasti použití armatur.

Jakou část vašeho prodeje tvoří export?
V roce 2014 tvořil export 73,3 % objemu produkce. Naše společnost je silně exportně orientovaná od samého začátku a každý rok naše klapky nachází uplatnění v nejzajímavějších koutech světa. Loňský rok jsme nejvíce zboží vyvezli do Ruska, což je navzdory zdejší politické situaci i pro nás překvapující.

Probíhá výroba jenom v Olomouci? Plánujete případně tuto výrobu ještě dále rozšiřovat?
Ano, v oboru armatur můžeme být hrdí na to, že si zde vše sami produkujeme. Tato výhoda nám dává maximální kontrolu nad kvalitou našich výrobků a získává nám konkurenční výhodu. Výrobní prostory se nacházejí v Olomouci – Chomoutově a Holici. Už v letošním roce jsme rozšířili prostory v Olomouci – Chomoutově o 2 000 m2 a další etapa rozšiřování a modernizace bude zahájena na jaře příštího roku.

Nedávno jste otevřeli novou pobočku v Turecku, chystáte do budoucna další rozšiřování obchodní sítě?
V rámci naší činnosti neustále vyhodnocujeme potenciální trhy, na kterých posílíme své postavení v blízké budoucnosti. Perspektivní oblastí se jeví Spojené arabské emiráty, které jsou v současné době obsluhovány naší nejbližší pobočkou v Bahrajnu. Ve snaze vyjít zákazníkům maximálně vstříc, co se týče kvality servisu, je právě tato lokalita vybrána k dalšímu rozšíření našich služeb – zřízení servisního centra. Zvažujeme lokality v Emirátu Abu Dhabi/ Sharjah. Uvažujeme i o expanzi do Latinské Ameriky, chtěli bychom pokrýt státy jejího západního pobřeží.

Co čeká na ABO valve v budoucnu?
Chceme se soustředit na rozšiřování našeho sortimentu, a to jak na vyšší světlosti, tak i na vyšší tlakové třídy. Zde je před námi obrovské pole působnosti.

Existuje na našem trhu stále nedostatek kvalitně technicky vzdělaných lidí?
Bohužel systém školství je nastaven naprosto nelogicky, školy chrlí tisíce nepotřebných absolventů, zatímco mladí schopní odborníci s technickým vzděláním jsou obtížně získatelní. Bílou vránou jsou mezi absolventy technických škol studenti s jazykovými znalostmi na dobré úrovni. Technicky vzdělaní lidé nám chybí a tato skutečnost je velkým problémem, kterým by se měl zabývat stát.

Jak vnímáte pozici firmy v regionu?
Region vnímáme jako důležité místo, neboť to jsou právě naši zaměstnanci, kteří zde žijí a tvoří základní stavební kámen pro činnost naší firmy. V této návaznosti podporujeme řadu činností a spolků, mezi nimi např. spolek vozíčkářů, školu pro zrakově postižené děti, festival duchovní hudby, sbor dobrovolných hasičů v Chomoutově atd. Naši zaměstnanci procházejí vzdělávacími programy a organizujeme pro ně neformální akce k obohacení vnitropodnikového života. Za celou řadu našich odpovědných aktivit, které realizujeme, jsme v roce 2014 obsadili 2. místo v soutěži Vodafone Odpovědná firma roku Olomouckého kraje. /PR/