Mezigeneračně uděluje společnost Mezi námi, o.p.s. a je oceněním a uznáním toho, že v Alzheimercentru Zlín dlouhodobě a aktivně vytvářejí vhodný prostor pro mezigenerační setkávání a vzájemnou komunikaci rozdílných generací.

Pod jednou střechou se zde potkávají klienti Alzheimercentra Zlín a děti z Dětské skupiny Brouček, která je nedílnou součástí centra.

Nabízí se tak obrovské množství příležitostí, jak si děti i senioři mohou vzájemně být mnohem blíže a obě skupiny generací toho náležitě využívají. Když zrovna neprobíhá společné hraní, cvičení či zpívání na zahradě, pečou babičky pro děti koláčky, posílají si barevné vzkazy anebo si aspoň každý den zamávají přes okno.

„Značku Mezigeneračně propůjčujeme institucím, které aktivně podporují mezigenerační dialog. Je oceněním za vynaloženou práci a energii. Znamená to, že daná instituce je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací. Naším cílem je, aby se navzájem poznávali, měli k sobě úctu a společně si předávali radost ze života. Vnímáme mezigenerační aktivity jako prostor, kde si můžeme navzájem poskytnout radost, moudrost i životní energii. A Alzheimercentrum Zlín představuje krásný příklad dobré praxe. Jsou jistě inspirací pro jiné spolupracující mezigenerační skupiny.“ doplňuje Markéta Šatalíková, vedoucí regionální koordinátor programu Povídej z Mezi námi.

„Značku Mezigeneračně vnímáme jako velké ocenění práce nás všech. Našim klientům, lidem s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, vytváříme u nás v Alzheimercentru nový domov. A to se daří i díky dětské skupině, která je naší součástí. Důležitost rodiny a setkávání si připomínáme neustále a využíváme příležitostí k organizaci společných akcí, které mají vždy krásnou odezvu “, doplňuje ředitelka Alzheimercentra Zlín Pavla Staňková.