Velmi očekávanou novinkou je CZ 457 – rodina moderních malorážek. 

Společnost Česká zbrojovka a. s. se sídlem v Uherském Brodě má za sebou tradici dlouhou více než 80 let, během těchto osmi dekád ze svých továren v České republice a USA uvedla na trh miliony zbraní.

Některé z nich se staly celosvětovými legendami – zmiňme alespoň pistole řady CZ 75, nebo samopaly vz. 58 a vz. 61 Škorpion. 

Díky intenzivní modernizaci výrobních i vývojových kapacit dnes Česká zbrojovka a. s. nabízí ve všech segmentech špičkové modely, které jen těžce hledají konkurenci.

Společnost patří aktuálně mezi významné dodavatele výzbroje a výstroje pro ozbrojené složky, kterým dodává např. samopaly CZ SCORPION EVO 3 A1, útočné pušky CZ BREN 2 či pistole CZ P-07/09 a CZ P-10. Do stále početnější rodiny České zbrojovky a. s. patří také taktické vybavení značky 4M SYSTEMS a. s., zahrnující vysoce kvalitní balistickou ochranu, příslušenství ke zbraním, ale také uniformy, funkční prádlo a batohy.

Jak dlouho pracujete pro Českou zbrojovku Uherský Brod?

Celkem už to bude osm let, čas rychle letí. Původně jsem v roce 2011 hledala stabilního a pro mne zajímavého zaměstnavatele v našem regionu, kde bych mohla jako studentka vysoké školy získat praxi. Nakonec jsem však odcházela s úsměvem a pracovní nabídkou na pozici asistentky generálního ředitele. Zde jsem pracovala čtyři roky. Byla to pro mě skvělá práce, protože jsem díky ní poznala mnoho zajímavých lidí, získala pro svoji další pracovní kariéru potřebné zkušenosti, informace o naší firmě i produktech. Dalším pracovním krokem byl přechod na obchodní oddělení, nejdříve na pozici obchodního manažera pro civilní trh ČR a SR. Následně jsem v rámci změny struktury obchodního úseku začala zpracovávat obchodní případy týkající se klientů ozbrojených složek z celého světa.

Co vás vedlo k tomu, že jste se sama přidala k aktivním zálohám? Jak váš vstup do AZ probíhal?

Byla to zajímavá souhra náhod. Společně s kolegou jsme pořádali prezentaci a střelecký výcvik pro aktivní zálohy z Krajského vojenského velitelství Olomouc. Bylo to moje první setkání s lidmi, kteří své pohodlí dobrovolně vyměnili za čas strávený na vojenském výcviku a možnost, že budou povoláni k obraně své vlasti.

Velmi mě zaujalo, že i přes značnou nepřízeň počasí si výcvik všichni vysloveně užívali. Počítali a porovnávali mezi sebou každý správný zásah, bavili se o armádě a svých plánech v ní, zajímali se o používané zbraně, a přesto, že neustále pršelo, usmívali se a pokračovali v tréninku. Nebudu skrývat, že mě tohle setkání nadchlo a předurčilo mé následné kroky. Věděla jsem, co pro mne vstup do AZ znamená, chtěla jsem být pro armádu užitečná a dokázat pomoci ostatním lidem.

Chtěla jsem něčím přispět, také jsem samozřejmě cítila zvědavost, zda „výzvu“ v podobě intenzivního výcviku zvládnu, mám na ni psychicky i fyzicky a jak se dokážu vypořádat s plněním rozkazů. Rozhodnutí jsem v sobě nechala malou chvíli uzrát, vyplnila jsem přihlášku přes webový formulář a poslala ji na krajské vojenské velitelství do Zlína.

Následovalo, tehdy ještě povinné, „kolečko“ spočívající ve zdravotním vyšetření ve vojenské nemocnici a psychologický test. Výsledek vyšetření mě moc potěšil, dostala jsem kvalifikaci tzv. „áčko“, což znamená, že jsem „všehoschopná“.

Ve které jednotce aktivních záloh Armády ČR tedy působíte?

Rozhodla jsem se ucházet o místo v jednotce Aktivní zálohy Vojenské policie v Olomouci, protože mne zaujala náplň práce a informace, které jsem k působnosti jednotky získala.

Ve struktuře jednotky jsou skupiny dopravní a pořádkové služby, skupina podpory policejního výkonu a skupina kriminální služby. Každý nový příslušník musí absolvovat tříletý cyklus přípravy, který je ukončen závěrečnou zkouškou. Příprava zahrnuje výuku na Odborné škole Vojenské policie ve Vyškově, kde je teoreticky vyučováno a prakticky trénováno právní vzdělání, dopravní a pořádková služba, zpracování předmětné dokumentace či psychologie.

Nezbytné je také předchozí zvládnutí vševojskového výcviku či speciální tělesné přípravy pro vojenského policistu. Během kurzu probíhá i praxe při akcích na celém teritoriu České republiky, kde Aktivní záloha Vojenské policie plní úkoly policejní ochrany. Zmíním třeba Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně, Dny NATO & Dny Vzdušných sil AČR v Ostravě, Akce Cihelna apod.

Naším prvořadým úkolem je posílení policejní ochrany a Integrovaného záchranného systému. Naše zaměření koresponduje se zákonem č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, což v sobě skrývá například zajištění ochrany vojenských objektů, dohled a zabezpečování kázně v chráněných objektech a kontrolu dodržování kázně ze strany vojáků na veřejnosti. Na některých akcích působí AZ spolu s profesionálními příslušníky VP společně. Jsem velmi ráda, že nás profesionálové vnímají jako rovnocenné partnery, poskytující hodnotnou pomoc při plnění jejich povinností, že si nás váží a za účast na cvičení nám poděkují a rádi předají zkušenosti ze své praxe.

Výcvik je pro mě zároveň formou „odpočinku od možného stereotypu“. S jednotkou obdobně smýšlejících kolegů (nyní už si troufám říct přátel) se naučíte spoustu užitečných věcí a jste připraveni, pokud to bude potřeba, vrátit společnosti to, co do Vás investovala. Zároveň zde vznikají přátelství a pouta, která si, dle mého názoru, nedovede představit nikdo, kdo tohle nezažil.

Pracovat jako salesman České zbrojovky, a. s. a ještě jako vojenský policista v záloze musí být asi časově náročné?

Výcvik AZ je obvykle realizován formou týdenních cvičení několikrát do roka. Na tato cvičení je příslušník AZ pozván povolávacím rozkazem v dostatečném předstihu, aby mohl své pracovní aktivity následné nepřítomnosti přizpůsobit. Přiznávám, že práce v České zbrojovce časově náročná je, vzhledem ke svému zaměření však považuji za přínosné v AZ působit, jelikož získávám užitečné a cenné informace od profesionálních konečných uživatelů našich produktů. Mohu tak přinést zpětnou vazbu a náměty ke zlepšení, které v R&D procesu potřebujeme.

Mám také velkou výhodu v tom, že Česká zbrojovka u svých zaměstnanců podporuje vstup a účast na cvičeních v aktivních záloze AČR. Účast na cvičení zasahuje samozřejmě i do volného času, mám štěstí, že mě v mých aktivitách podporují jak moji rodiče, tak i můj budoucí manžel – sám je totiž voják. Maminka mě vždy upozorní, ať na sebe dávám pozor, zbytečně neběhám a sním všechno jídlo, tatínek je zvědavý, co se na cvičení bude dít. Když mu povím něco obzvlášť zajímavého, třeba o střeleckém výcviku, usměje se a s nadsázkou poví „ty jsi náš nejlepší syn“.

Co vás na práci pro Českou zbrojovku, a. s. nejvíc baví?

Práce pro naši společnost je sama o sobě velmi zajímavá. Mám ve své péči ozbrojené složky, naslouchám zákazníkům z různých zemí, zjišťuji, jaké řešení je pro ně ideální, co od našich produktů očekávají, co je případně trápí a společně se snažíme o konsensus. Naší prací je, velmi zjednodušeně řečeno, získat informace z trhu a nabízet produkty a řešení, které zákazníci a ozbrojené složky požadují a chtějí. Člověk v naší firmě potká mnoho zajímavých lidí.

Také mne na mé práci baví, že se mohu stále učit něco nového. Česká zbrojovka každoročně připravuje inovace produktového portfolia jak pro civilní, tak také pro vojenské účely. Mezi nejzajímavější novinky letošního roku patří pistole CZ Shadow 2 Orange, kterou bude jako svoji soutěžní zbraň používat Eric Grauffel. Skvělý konstrukční základ je u tohoto modelu vylepšen přesně zalícenými puškařskými úpravami a použitím špičkových sportovních součástí.

Pozadu nezůstává segment služebních zbraní a rozšíření rodiny CZ P-10, a to hned o tři modely – CZ P-10 S pro skryté nošení s nadstandardní kapacitou zásobníku a chováním během střelby, CZ P-10 SC a CZ P-1O F, což je tzv. full-size striker-fired model.

Velmi očekávanou novinkou je CZ 457 – rodina moderních opakovacích malorážek, pro kterou je charakteristická po všech stránkách propracovaná modulární konstrukce, která ve srovnání s dosavadními modely i konkurencí nabízí výrazné zdokonalení všech klíčových parametrů, ať už jde o uživatelskou bezpečnost, přesnost, či životnost.

Ambasadory této zbraně se stali Matt a Kateřina Emmonsovi. Za zmínku jistě stojí i kulovnice CZ 557 EC--LIPSE, jakožto cenově dostupný model, určený široké veřejnosti. Světlo světa také spatřila výhradně samonabíjecí varianta útočné pušky CZ BREN 2 MS, která je určena pro civilní trh a vychází z automatické útočné pušky, která byla vyvinuta na základě zkušeností nejnáročnějších uživatelů z řad speciálních jednotek a ozbrojených složek operujících po celém světě s požadavkem na plnou funkčnost i v těch nejdrsnějších klimatických podmínkách.

Vrátíme se ještě k aktivním zálohám – prozradíte nám, jak takový výcvik probíhá?

Každý zájemce o službu v aktivní záloze musí absolvovat kurz základní přípravy (KZP), který organizuje velitelství výcviku ve Vyškově. Kurz má časovou dotaci 6 týdnů a na základě žádosti vojáka jej lze absolvovat vcelku nebo ve dvou částech po 3 týdnech. Hlavním cílem KZP je naučit zájemce o službu v AZ základním činnostem potřebným k přežití na bojišti a v boji, naučit se obsluze a střelbě z útočné pušky a pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby vojáka aktivní zálohy. Základní náplní přípravného kurzu je tzv. vševojskový výcvik, tj. spojovací, topografická, zdravotní, ženijní a taktická příprava, ochrana proti zbraním hromadného ničení a střelecká příprava.

Na konci výcviku je třeba úspěšně složit sdruženou zkoušku – teoretickou a praktickou část z toho, co jste se naučili. Samozřejmostí je také výstupní přezkoušení z fyzické zdatnosti. První dva týdny jsou v zásadě teoretické, v učebně jsme se připravovali na vše, co mělo následovat v praktické podobě. Třetí týden jsme absolvovali první komplexní polní výcvik a pokračovali v prohlubování znalostí, které jsme získali. Chápala jsem, že musíme fungovat jako jeden tým, byli jsme parťáci v dobrém i zlém. To se projevovalo např. tak, že když někdo přišel pozdě na stanovený nástup, všichni jsme si jako jeden „muž“ udělali pár kliků. Hlad, únava i chladné počasí nás všechny prověřily, alespoň na chvíli jsme si sáhli na pomyslné hranice našich možností.

Po psychické i fyzické stránce byl výcvik náročný, ale určitě bych tuto zkušenost nevyměnila. Síla lidí okolo mne mě inspirovala, celý výcvik měl smysl a cíl. Po absolvování kurzu základní přípravy jsem společně se svými „spolubojovníky“ slavnostně složila přísahu na náměstí ve Vyškově a na tři roky se stala členkou Aktivní zálohy Armády ČR, patřící pod jednotku Vojenské policie v Olomouci.

Možná náš rozhovor zaujme někoho, kdo uvažuje o vstupu do aktivních záloh, a bude tím potřebným impulzem, který jej přesvědčí učinit konkrétní kroky. Více na www.azvp.cz. (poh)