Factor se tak stává dlužníkem původního věřitele a zároveň i věřitelem dlužníka samotného. Je tedy novým a výhradním majitelem pohledávky s cílem zajistit řádné a včasné inkaso. V případě nedodržení termínů splatnosti zajišťuje upomínkové řízení a právní vymáhání.

Počet odběratelů je ve smlouvě

Factoring vzniká na základě smlouvy. Po jejím uzavření musí klient postupovat všechny pohledávky za odběrateli, kteří byli do factoringu schváleni.

„Po dobu trvání smlouvy lze zařadit další nebo vyřadit stávající odběratele. Podmínkou zahájení naší spolupráce je minimální roční obrat postoupených pohledávek patnáct až dvacet milionů korun,“ upřesnil Josef Čaňo z obchodního oddělení zlínské pobočky factoringové společnosti Transfinance.

Existuje i takzvaný skrytý factoring. „Klienti ho vyžadují výjimečně, a to v případě, kdy odběratelé nemají být informováni o zapojení do factoringu,“ tvrdil Čaňo.

Factoring podle něj využívají desítky firem ve Zlínském kraji. „V roce 2006 i 2007 se jednalo o patnáct až dvacet subjektů,“ konstatoval manažer obchodního a marketingového odboru Factoringu Komerční banky Jiří Pokorný. Dá se říci, že počet zákazníků factoringových společností v regionech je v přímé úměře s ekonomickou výkonností těchto oblastí.

Vhodný je pro mladé společnosti. Pohledávky lze i pojistit pro případ platební nevůle či neschopnosti

„Například Jihomoravský kraj se dlouhodobě podílí na tvorbě hrubého domácího produktu České republiky zhruba deseti procenty, zatímco Zlínský kraj méně než pěti procenty. Tomu odpovídají i poptávky po factoringu v těchto krajích. Zatímco například na jižní Moravě využívá factoring zhruba devět procent všech našich klientů, na Zlínsku, podobně jako na Olomoucku, factoringem financujeme pouze pět procent našich klientů,“ uvedl odborník na firemní komunikaci Jiří Havel ze společnosti Factoring České spořitelny.

Zájem o tuto službu se podle něj i na Zlínsku zvyšuje. „Je to dáno dlouhodobou osvětou produktu, který se začal více využívat až v druhé polovině devadesátých let,“ míní Havel. Klienty tvoří nejčastěji střední podniky. „Nejvíce jde o firmy s obratem třicet až dvě stě padesát milionů korun,“ informoval Čaňo. Ale najdou se i malé či velké subjekty, které se s pohledávkami tímto způsobem vypořádají. „Naším nejmenším klientem je firma s ročními tržbami na úrovni deseti milionů a největší s miliardovým obratem,“ sdělil Pokorný.

Factoring je oblíbenou službou relativně mladých podnikatelských subjektů, které dodávají své výrobky či služby širším skupinám odběratelů. Ty jim však jsou schopny zaplatit za zboží později, například za devadesát dní. Firmy však potřebují kvůli provozu i rozvoji finance ihned.

Faktoringová společnost pohledávky odkoupí, takže subjekt má peníze rychle k dispozici a factor je pak po uplynutí devadesáti dnů požaduje po dlužníkovi. „Celková odměna se zpravidla pohybuje od jednoho do dvou a půl procenta z nominální hodnoty pohledávky,“ upřesnil Čaňo.
Spektrum klientů factoringových společností je široké.

„Jedná se o odvětví výrobní, obchodní, přepravní i stavební. Factoring využívají podniky tuzemského trhu, ale i exportéři,“ vyjmenoval Pokorný. Zároveň si mohou své pohledávky pojistit pro případ platební nevůle či neschopnosti odběratele.

Společnosti poskytují s factoringem další služby. „Vedení saldokonta (tedy evidence pohledávek a plateb v pomocné účetní knize), pojištění a inkaso pohledávek, pravidelný dohled nad pohledávkami, vymáhání pohledávek, elektronický přenos dat. A také internetovou aplikaci E-saldo, kdy klient má prostřednictvím internetu úplný přehled o postoupených pohledávkách i jejich podrobnostech,“ vyjmenoval Čaňo.

Factoring pomáhá šetřit firmám čas

Factoring může ušetřit firmám čas. „Smyslem je, aby klient nemusel chodit do banky. Factor mu totiž profinancovává pohledávky. Rovněž není nucen navštěvovat pojišťovnu, protože společnost pohledávky pojistí. A v neposlední řadě může vynechat inkasní agenturu, neboť factoring obsahuje službu správy a inkasa pohledávek,“ objasnil ze společnosti Factoring České spořitelny.