„Moje práce je naprosto různorodá. Klientům se snažím vytvářet plán finančního zabezpečení, který by je spolehlivě provázel po celý život. Mohou si všechno samozřejmě zjišťovat sami, ale zabralo by jim to spoustu času ke studiu potřebných informací,“ vysvětluje Javorová.

Součástí její práce je také vyhledávání a výchova nových finančních poradců. „Pomáhám začínajícím poradcům hledat správné způsoby práce, ale i jejich skryté schopnosti a sebevědomí. Spousta lidí si dnes myslí, že jako osoby samostatně výdělečně činné nemohou mít úspěch,“ říká manažerka. Sama je důkazem, že stačí jen odvaha k prvnímu kroku.

Práce ji baví zejména proto, že umožňuje růst profesní i osobnostní. „Pokud chce člověk práci dělat skutečně dobře, musí se neustále odborně vzdělávat, nové informace pak může předávat dál. Navíc musí být nesmírně kreativní, protože každý klient vyžaduje individuální přístup,“ vypočítává Javorová požadavky kladené na práci finančního poradce.

V současné době se zdá, že trh je finančním poradenstvím přesycen. „To ano, ale profesionálů, kteří dokážou skutečně pomoci, mnoho není,“ myslí si podnikatelka. Nepříjemnosti a nezájem si nepouští k tělu, protože jak říká, při její práci musí člověk vystupovat vlídně za každých okolností.

„Mám stanovena svá kritéria osobní i pracovní, podle kterých se hodnotím. V letošním roce chci své dosavadní zkušenosti předávat absolventům vysokých škol, kteří se rozhodli pro podnikatelské začátky u naší společnosti,“ uvádí Javorová.

Co ji naopak dokáže rozladit, je například člověk, který se vzdává, i když by mohl dosáhnout vyššího cíle. „Je smutné sledovat, když se lidé nepokusí udělat věc, která by je posunula někam dál,“ uvažuje Javorová.