Společnost se loni musela vypořádat s vysokým růstem cen surovin. U dehtu se cena zvýšila o 34 procent, u benzolu o devět procent. Předseda představenstva Zbyněk Průša ve výroční zprávě uvedl, že ne vždy se podařilo promítnout vysoké ceny surovin do prodejních cen výrobků. Prodej hlavních výrobků společnosti je stabilizovaný, export se na tržbách podílel asi 62 procenty.

V loňském roce společnost Deza na přípravu a realizaci 65 investičních akcí vynaložila celkem 368 milionů korun. Proti roku 2005 je to o 23 milionů korun více. Deza například uvedla do provozu novou spouštěcí stanici surového dehtu. Dále dokončila intenzifikaci výroby těžkých aromátů, což umožňuje navýšení produkce antracenu, karbazolu a pyrenu.

Společnost má hlavní výrobní závod ve Valašském Meziříčí, další je v Otrokovicích na Zlínsku. Celkem Deza vloni zaměstnávala průměrně 1069 pracovníků, patří tak k největším zaměstnavatelům ve Zlínském kraji. V roce 1999 byla firma začleněna do vlastnické struktury skupiny Agrofert Holding, která je od roku 2005 jediným akcionářem.