„V současné době zaměstnáváme přibližně 75 pracovníků. Ve výrobě pracuje 54 pracovníků včetně techniků. Jsou zde profese převážně strojní a chemické,“ sdělil ředitel společnosti Roman Elbl.Dodal, že po stránce kvalifikační dosahuje polovina výrobních dělníků ÚSO vzdělání, případně vysokoškolského, ostatní jsou vyučeni.

„V oblasti prodeje pracuje 6 zkušených obchodníků, kontrolu a zabezpečování jakosti tvoří tým 6 pracovníků + 2 pracovníci na registračním oddělení a farmakovigilanci. Zejména u těchto pracovníků je nezbytné odborné vysokoškolské vzdělání, protože zabezpečují kontrolu a zajišťování jakosti u výroby léčivých přípravků. Ostatní pracovníci zabezpečují chod společnosti po stránce ekonomické, technickohospodář ské a vedení společnosti,“ popsal.

Jak je těžké najít odborníky a kteří se hledají nejsložitěji?

Zkušení odborníci s praxí se hledají vždy složitě, zejména profese farmaceut s praxí ve výrobě se hledá dost obtížně, protože v našem regionu nemá tato profese tradici. Není a nikdy zde nebyla vysoká škola farmaceutická a rovněž v našem regionu nebyla dříve ani výroba léků. Jsme region s tradicí obuvnickou a tomuto směru odpovídalo i zaměření ve školství.Přesto se nám podařilo zabezpečit pracovníky pro daný obor a snažíme se vytvořit jim dobré pracovní podmínky. O tom svědčí minimální fluktuace našich pracovníků.

Podle čeho si vybíráte výrobky, které pak uvádíte na trh?

Naše výrobky jsou vyvíjeny našimi specialisty, určitě se ale řídíme také konkurencí, sledováním vývoje trhu a pravidelně jezdíme pro inspiraci na zahraniční veletrhy zaměřené na doplňky stravy. U novinek se snažíme o jedinečné složení, odlišné od konkurence. U léků je tato problematika podstatně složitější. Dnes je na trhu spousta generických přípravků. Uvedení nového léku na trh proto pečlivě zvažujeme, rozhodnutí podkládáme podrobnými průzkumy. Úspěšný prodej léčiva je především otázkou dobrého marketingu.

O které výrobky z vaší nabídky je největší zájem?

Z doplňků stravy jsou nejžádanější především Ostrovidky a Ostrovidky Plus na oči. Zrak je přece jen nejcennějším smyslem člověka, proto lidé péči o něj nepodceňují. Dále se pak nejvíce prodávají Vitaminy E 100 a E 200, Omega-3 1000 mg a další. Z léčivých přípravků Kinedryl a Febichol.

Který z nich je nejsložitější vyrobit?

Na tuto otázku není jednoduché odpovědět, jelikož vyrábíme celou řadu produktů jak ve formě měkkých želatinových tobolek, tak i tablet. Obecně je výroba nejsložitější u všech léčivých přípravků, kde je nutno přísně dodržovat všechny postupy a předpisy správné výrobní praxe ve farmacii. Na druhé straně nejdéle trvá výroba měkkých želatinových tobolek, kde je nejdříve zapotřebí vyrobit náplně a želatinové směsi pro tyto produkty. Následně probíhá kapslování připravených náplní, sušení tobolek, jejich leštění, strojní třídění, optická kontrola a nakonec finální balení tobolek do specifikovaného obalu (blistr, dózy, lékovky). Celá výroba je přísně monitorována a kontrolována z hlediska kvality úsekem kontroly a zajištění jakosti (QA/QC).

Mezi jeden z vašich nejznámějších výrobků patří Kinedryl. Jak vlastně v těle funguje?

Kinedryl je přípravek, který se používá bez doporučení lékaře k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení při cestování dopravními prostředky u dospělých a dětí od dvou let věku. Obsahuje dvě účinné látky – moxastin teoklát a kofein. Právě moxastin teoklát je látka, která má výrazné antiemetické působení. Patří mezi H1 antihistaminika a původně byl používán jako antialergikum. Vzhledem k tomu, že vykazuje výrazné sedativní vlastnosti, v dnešní době se již k léčbě alergií nepoužívá a dává se přednost moderním nehypnotickým antialergikům. Při terapii kinetóz však sedativní účinek moxastinu není na obtíž, spíše naopak přispívá ke zklidnění, což ocení zejména rodiče menších dětí.Druhou účinnou látkou přípravku Kinedryl je kofein, který sedativní účinky moxastinu snižuje. Co se týká bezpečnosti užívání přípravku Kinedryl, je potřeba zmínit, že je na našem trhu již od roku 1969 a za celou dobu nebyl hlášen jediný případ závažného nežádoucího účinku.

Podle čeho vymýšlíte názvy? Máte na to speciální marketingový tým?

Speciální marketingový tým pro vymýšlení nového brandu nemáme. Nový název je vždy záležitostí kreativní diskuse kolektivu, který vychází z podnětů Komise pro zavádění nových výrobků. Snažíme se, aby byl spotřebitelsky srozumitelný a snadno zapamatovatelný.

Chystáte se letos uvést na trh nějakou novinku?

Ano, novinku uvedeme na podzim. Můžete se těšit na zajímavé složení. Konkrétnější však s ohledem na konkurenci nebudeme.

Když chcete zavést na trh nový výrobek, jak vypadá cesta od úvodního nápadu až po konečnou distribucik zákazníkovi?

Rozdíl spočívá v tom, zda uvádíme na trh doplněk stravy, nebo léčivo. U doplňku stravy vycházíme z nápadu, připravíme vzorek, u kterého necháme posoudit zdravotní nezávadnost Státním zdravotním ústavem.Po oznámení uvedení na trh ministerstvu zdravotnictví nám nic nebrání přípravek na trh opravdu uvádět. Připraví se grafický návrh skládaček, kapsle se vyrobí, zablistrují a přes distributory se dostanou do sítě lékáren a ke konečnému spotřebiteli. Tento proces trvá přibližně rok.Uvedení nového léčivého přípravku na trh je proces podstatně administrativně, časově i finančně náročnější. Základem je výběr a nákup perspektivní účinné látky a zajištění kvalitní dokumentace, která je společně s řadou dalších dokumentů součástí podkladů pro registraci léčiva Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Důvodem, proč je uvedení léčiva na trh tak náročné, je zajištění jeho bezpečnosti, účinnosti a kvality.

Jak hodnotíte prosperitu firmy za poslední roky? Pocítili jste krizi, která otřásla do jisté míry českou ekonomikou?

Musím to zaklepat, krizi jsme nepocítili. Naopak poslední 3 roky se nám v Noventisu daří vykazovat meziroční nárůsty výkonů a tržeb ve výši 15–20%. Snažíme se zaměřovat na výrobu jak léků, tak doplňků stravy. Loni jsme získali i povolení k výrobě veterinárních přípravků. Kromě vlastního portfolia produktů máme celou řadu obchodních partnerů, pro které smluvně vyrábíme jejich léky nebo doplňky stravy. Své aktivity rozvíjíme nejen v České republice a na Slovensku, partnery máme taktéž v Rusku, Tunisku a v Polsku.

A jedna odlehčená otázka na závěr. Podaří se někdy vymyslet elixír mládí? Z čeho by mohl být složený?

Až někdo někdy vymyslí elixír mládí, určitě na něm zbohatne. My se snažíme stát nohama na zemi a nefantazírovat. Naším úkolem je obstát na konkurenčním trhu, zajistit prosperitu firmy, tedy i práci a slušné zázemí pro naše zaměstnance.

Noventis

Farmaceutická společnost Noventis, s. r. o., vznikla v květnu v roce 2004 jako nástupnická organizace firmy Intercaps, spol. s r. o., Zlín. Založení firmy se sídlem ve Zlíně v roce 1991 se uskutečnilo za účasti firmy Accucaps Kanada, Pro.Med Andorra a fyzických osob. Záměrem bylo vyrábět tvrdé želatinové tobolky, potravní doplňky, parafarmaceutika a kosmetické přípravky ve formě měkkých želatinových tobolek. V průběhu roku 1992 do společnosti vstoupila Slovakofarma, a. s. Hlohovec, která se v roce 1998 stala jejím stoprocentním vlastníkem. V tomto roce zároveň začala farmaceutická výroba smluvní výrobou přípravků Vitamin E cps. a Vitamin D cps. ve výrobních prostorách společnosti.

V roce 2003 došlo ke sloučení společnosti Slovakofarma, a. s. Hlohovec a Léčiva, a. s. Praha ve farmaceutickou skupinu Zentiva. Slovakofarma, a. s. jako jediný společník firmy Intercaps Zlín převedla svůj obchodní podíl ve společnosti ve výši 100 procent na současného majitele – fyzickou osobu. V letošním roce oslaví 20 let na českém trhu.