Sklárny v místní části obce Strání byly původně závodem firmy Crystalex Nový Bor. Ten se rozhodl tento provoz uzavřít a na začátku roku 2002 vyhlásil veřejnou soutěž na prodej movitého a nemovitého majetku závodu v Květné. Následně byla výroba zastavena. Ve stejném roce koupila provoz společnost Moravské sklárny Květná, ve které měl hlavní podíl Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu.

Sklárny obnovily výrobu v říjnu 2002, zároveň začaly hledat investora. Na začátku roku většinový podíl skláren odkoupila firma Synex. Nový majitel investoval do výrobních technologií, snížil provozní náklady a dokázal najít sklárnám, kde nyní pracuje asi 200 lidí, zákazníky. Firma produkuje výhradně ručně vyráběné sklo s vysokou přidanou hodnotou na dekoracích, asi 90 procent produkce je určeno na export.

Spolumajitel skláren Filip Šedivý řekl, že se podnik v dalších letech zaměří na rozšíření nabídky produktů a nalezení nových trhů. Pomoci k tomu má i účast na prestižních sklářských veletrzích a spolupráce s předními návrháři. Nyní většina exportu končí v severských zemích, Španělsku, Rusku či Japonsku. Kromě produkce vlastních výrobků se sklárny věnují i zákaznickým projektům, jejich podíl na celkových tržbách loni činil zhruba čtvrtinu.