ČSOB za uplynulých 8 let trvání programu podpořila už 820 projektů po celé republice v celkové výši více než 42 milionů Kč. Do regionů letos věnuje 2 250 000 Kč a kromě odborné poroty zapojí do rozhodování veřejnost.

Tři uchazeče o divokou kartu veřejnosti budeme postupně představovat na stránkách Deníku „V dnešní nelehké době, je více než kdykoliv předtím důležité pomáhat přímo lidem a komunitám po celé republice. Věřím, že díky naší podpoře pomůžeme pomoci místním organizacím a spolkům překonat složitou ekonomickou situaci, říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Předcházet osamělosti a podpořit seniory v důstojném a aktivním prožívání stáří

V minulých ročnících programu ČSOB pomáhá regionům byla finančně podpořená celá řada zajímavých projektů od vzdělávacích programů, přes nákup potřebného vybavení až po projekty pro zlepšení důstojného života ve stáří. Právě jeden z takových projektů je prvním představeným ve Zlínském kraji.

Neptunova kašna prochází rekonstrukcí
Šilheřovický zámecký park prochází rekonstrukcí. Ozdobí ho Neptunova kašna

Uchazečem o divokou kartu je Denní stacionář Dobromysl, který je určen seniorům nad 65 let z okolí Valašského Meziříčí, kteří na základě svého věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka. Na klienty během dne čeká kondiční a akviziční cvičení, trénování paměti, tvoření, hudební aktivity, setkání s duchovním, návštěvy výstav nebo jiných kulturních akcí.

„Prostřednictvím této služby umožňujeme seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc, trávit část dne v kontaktu s jinými lidmi v podnětném a bezpečném prostředí sociální služby,“ říká Zuzana Venturová z Diakonie Českobratrské církve evangelické. Samotná služba je užitečná i pro členy rodin, kteří tak mohou snadněji skloubit pracovní povinnosti a každodenní péči o svého blízkého seniora.

Službu poskytuje Diakonie od roku 2004. V loňském roce bylo poskytnuto 8282 hodin péče 25 klientům.

Každý hlas se počítá 

O tom, kdo získá divokou kartu, se rozhoduje právě teď na webu www.csobpomaharegionum.cz. Hlasovat pro projekt, který je ze tří nabízených nejzajímavější, je možné až do 20. května.  

Z hlasování vzejde vítěz, který se spolu s dalšími třemi projekty v každém kraji pokusí získat co možná největší finanční pomoc. Výše finančního příspěvku od banky se odvíjí podle toho, jak úspěšní jsou žadatelé ve výběru peněz od individuálních dárců. Banka do každého regionu pošle 150 000 Kč.
Veřejnost bude moc projekty finančně podpořit od 2. června až do 3. července. A už 8. července budou známí ti nejúspěšnější. 
V poslední podzimní části programu lidé podpořili projekty ve svém okolí celkovou částkou 1 775 243 Kč. Celkem se tedy po započítání příspěvku od ČSOB mezi účastníky rozdělovalo 3 925 243 Kč.