Je to první přístroj s modulem kontrastní mamografie v Česku, který je v této chvíli v testovacím provozu a s jeho výhodami a funkcemi se seznamuje tým Novojičínského diagnostického centra pod vedením Zdeňka Mutiny.

Zkuste prosím porovnat dosavadní mamografy a váš nový přístroj, jaké jsou největší rozdíly?
Především, nově instalovaný mamograf má v porovnání s původními přístroji dvě důležité funkce navíc. Umí takzvanou tomosyntézu, což je laicky řečeno nahlédnutí do nitra prsu v několika vrstvách a můžeme na něm provádět kontrastní mamografii. Tahle metoda dokáže v některých případech částečně, a v některých případech úplně, nahradit magnetickou rezonanci prsu, proti které je rychlejší a také levnější.

Na jakém principu mamograf pracuje, tím myslím, zda je to něco jako sono, rentgen nebo CT?
Rád bych zdůraznil, že je to první mamograf s modulem kontrastní mamografie v České republice. Jde o rentgenový přístroj, zde je ovšem nutno podotknout, že používá k zobrazení prsní tkáně měkké, tedy daleko méně škodlivé rentgenové záření, než se používá u klasických rentgenových přístrojů nebo CT přístrojů.

Jakou má nový mamograf kapacitu, tedy kolik pacientek nyní budete schopni vyšetřit?
Kapacita samotného přístroje je velká, ovšem množství vyšetřených klientek závisí na organizaci práce na celém pracovišti. Začíná to příjmem, pokračuje zhotovením mamogramů laborantkou a jejich správným vyhodnocením lékařem a proces vyvrcholí předáním výsledků klientkám. Zatím jsme ve zkušebním provozu a vyšetřujeme zhruba šedesát klientek denně.

MUDr. Zdeněk Mutina a nový mamografZdroj: Archiv. MUDr. Z. Mutiny

MUDr. Zdeněk Mutina a nový mamograf. FOTO: Archiv MUDr. Z. Mutiny

Největší přínos nového přístroje pro lékaře?
Osobně beru jako největší plus, že zhotovené mamogramy jsou přesnější a ostřejší. Důležitá je také celková rychlost vyšetření. Na diagnostické stanici můžeme výsledky hodnotit prakticky ihned po osnímkování klientky.

Nejčastější diagnózy odhalené mamografem?
Jak už asi tušíte, jde především o rakovinu prsu v nejčasnějších stádiích. A to je vlastně podstata toho, proč se preventivní mamografie provádí. Zachytit problém na počátku.

Poskytuje nový přístroj třeba větší pohodlí pro pacientky?
Moje odpověď je jednoznačná. Klientky se při vyšetření často usmívají, přičemž si umím představit, že řada z nich je před návštěvou u nás nervózních. My všichni na oddělení se maximálně snažíme navozovat přátelskou a pozitivní atmosféru, aby se pacientky v našem diagnostickém centru cítily co nejkomfortněji.

Kdy nový mamograf uvedete do ostrého provozu?
Samotný mamograf je již k ostrému provozu v podstatě přichystán, ale je třeba si uvědomit, že nejde jen o samotný přístroj, ale i získání určité rutiny u obsluhy přístroje. Také kolegové lékaři se musí naučit pracovat s úplně novými typy dat, jako jsou tomosyntéza nebo kontrastní mamografie. Tento proces pochopitelně zabere několik týdnů.

Podle Vás, kdy, v jakém věku, by měly ženy začít s preventivními prohlídkami?
Odpovím příkladem z praxe. Dvěma nejmladším pacientkám, u kterých jsem osobně diagnostikoval rakovinu prsu, bylo 19 let. Neuvěřitelné, ale je to tak. Ať se na základě této informace ženy, které nás právě čtou, rozhodnou dle svého svědomí. Obecně však ženám doporučuji pravidelná vyšetření od třiceti let jejich věku.

Průměrně kolik pacientek k vám ročně přichází do Novojičínského diagnostického centra a lepší se situace u včasně zachycených závažných diagnóz?
Každoročně na našem pracovišti, které patří do skupiny AGEL, vyšetříme hodně přes dvacet tisíc klientek. Společně s vyšší informovaností žen ohledně problematiky rakoviny prsu, stoupá i účast v preventivním, takzvaném screeningovém programu. To se jednoznačně odráží ve vyšším procentu diagnostikované rakoviny prsu v počátečních, tedy vyléčitelných stádiích.

Novojičínské diagnostické centrum, které patří do skupiny AGEL, má jedno z pracovišť v Novém Jičíně a disponuje dvěma mamografy. Vzhledem k tomu, že screeningová mamografie má dána pravidla pro použité technologie, rozhodli jsme se jeden z přístrojů nahradit novým. Životnost přístroje při pravidelném servisu je odhadována na minimálně osm let a jeho pořizovací cena, včetně příslušenství, přesáhla osm milionů korun. Novojičínské diagnostické centrum je jediným pracovištěm tohoto typu v bývalých okresech Nový Jičín a Vsetín a tak je logické, že procentuálně nejvyšší počet klientek očekáváme právě ze zmíněných lokalit. S ohledem na historii, reference a důraz na zavádění nových metod se stalo naše pracoviště nadregionálním zdravotnickým zařízením. Krátké čekací doby a vysoká erudice zdravotnického týmu jsou zárukou kvalitní a včasné diagnostiky onemocnění prsu. (MUDr. Martin Hrabovský, jednatel Novojičínského diagnostického centra)