„Roste díky ní počet začínajících včelařů v kraji a pozitivní dopad má také na celkovou úroveň kvality včelstev a na snížení výskytu moru včelího plodu,“ uvedla Margita Balaštíková, radní pro zemědělství a životní prostředí.

NA PODPORU TURISTIKY

Krajská rada doporučila zastupitelstvu schválení dotace 400 tisíc korun Klubu českých turistů, oblast Valašsko Chřiby na turistické značení ve Zlínském kraji v roce 2019.

„Cílem projektu je obnova jedné třetiny všech vyznačených pěších turistických tras, pásových cyklotras, lyžařských a jezdeckých tras a také obnova chybějících nebo poškozených turistických směrovek a tabulek na trasách. S Klubem českých turistů je výborná spolupráce i při značení 300 kilometrů Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje,“ sdělil Jan Pijáček, krajský radní.

REKORDNÍ VÝTĚŽEK

Historicky největší výtěžek 630 500 korun přinesl 14. ročník Charitativního novoročního koncertu, který v pátek uspořádal kraj a zlínský magistrát.

Celkem pětatřicet donátorů, respektive partnerů koncertu z řad oslovených regionálních firem věnovalo na tento dobročinný projekt dohromady 560 tisíc.

Od individuálních dárců se v průběhu večera vybralo dalších 70 500. Celková suma bude rovným dílem rozdělena mezi čtyři neziskové organizace: ABAPO terénní sociální služba osobní asistence a dále pro organizace poskytující terénní služby pro osoby závislé na návykových látkách.

Jsou jimi AGARTA Vsetín, Charita Kroměříž a Společnost Podané ruce, o. p. s.

Koncert nesl podtitul „Cesta kolem světa“ s přáním pro brzy stoletého Miroslava Zikmunda.

DOŽÍNKY BUDOU, NEJLEPŠÍ VÍNA TAKÉ.

Přidělení dotace 250 tisíc korun Okresní agrární komoře Kroměříž na uspořádání Dožínek Zlínského kraje 2019 a Agrární komoře Uherské Hradiště na organizaci akce TOP Víno Slovácka 2019 schválila krajská rada.

„Krajské dožínky a TOP Víno Slovácka jsou již tradiční a velmi oblíbené akce pro veřejnost, které pomáhají propagovat zemědělství a potravinářství našeho regionu, a proto si zasluhují podporu kraje,“ uvedla radní Margita Balaštíková.

Radní dále schválili také přidělení dotací na zajištění provozu záchranných stanic volně žijících živočichů v Buchlovicích na Uherskohradišťsku (250 tisíc) a v Bartošovicích na Novojičínsku (120 tisíc), kam jsou umisťována zraněná zvířata z části území kraje.

„Tyto stanice hrají nezastupitelnou roli v péči o zraněná zvířata z volné přírody. Poskytují jim odbornou veterinární péči a připravují je na zpětné vypuštění do přirozených podmínek,“ sdělila Margita Balaštíková. (poh)