Zdejší porodnice má totiž už patnáct let statut perinatologického centra, což znamená, že právě tady jsou na špičkovou péči o matku i dítě vybavení a hlavně mají dost zkušeností, aby potíže během porodu zvládli.

Těhotné ženy, u kterých určité riziko komplikací hrozí, jsou proto už dopředu směřovány právě sem.

V České republice je takových center celkem dvanáct, přičemž Moravu pokrývají čtyři z nich – v Olomouci, Brně, Zlíně a Ostravě. Česká republika patří už řadu let mezi světovou špičku v oblasti péče o novorozené děti, přičemž velmi sledovaným měřítkem je takzvaná perinatální úmrtnost, která je považována za základní ukazatel úrovně péče v dané zemi.

U nás jsou to v průměru čtyři promile, tedy na každých tisíc narozených dětí čtyři novorozenci, kteří se narodí bez známek života nebo zemřou během porodu či do týdne po svém narození. Je to nízké číslo, pokud si uvědomíme, že ještě před půl stoletím se úmrtnost narozených dětí v tehdejším Československu uváděla v několika desítkách promile.

Současnými dobrými výsledky se velmi přibližujeme skandinávským zemím, kde je novorozenecká úmrtnost celosvětově nejnižší.

A právě olomoucké perinatologické centrum se u nás řadí k těm lepším, protože svými výsledky se dostává na hodnoty mezi třemi a čtyřmi promile, tedy ještě pod republikový průměr.

„Ve srovnání s našimi kolegy z jiných velkých porodnic, ale i při porovnání v mezinárodním měřítku, rozhodně neděláme ostudu," usmívá se MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., vedoucí lékař Perinatologického centra FN Olomouc, primář Novorozeneckého oddělení a také nynější předseda České neonatologické společnosti.

Perinatologické centrum v olomoucké fakultní nemocnici

Perinatologické centrum v olomoucké fakultní nemocnici. Autor: FNOL

Komplexní předporodní péče

Pokud se manželé nebo partneři rozhodnou přivést svého potomka na svět v porodnici Fakultní nemocnice Olomouc nebo jim to vzhledem k rizikovému těhotenství doporučí lékař, mají zajištěnu komplexní předporodní péči.

„V posledních letech jsme otevřeli nově upravený ambulantní trakt našeho perinatologického centra, který byl vybudován v prostorách dřívějšího lůžkového oddělení. Tento krok nám pomohl lépe uspořádat jednotlivé ambulance a zlepšit tak komfort pro ty, kdo se rozhodnou přivést své dítě na svět právě v naší porodnici. Vedle sebe jsou teď soustředěny ambulance pro předporodní péče o zdravé maminky, poradna pro riziková těhotenství, vyšetřovny vybavené novým 3D a 4D ultrazvukem a také neonatologická poradna," popisuje prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., přednosta Porodnickogynekologické kliniky FN Olomouc.

V perinatologickém centru mohou samozřejmě rodit i ženy s normálním průběhem těhotenství. Velmi pečlivě jsou ale sledovány ty, u nichž lékaři dopředu vědí, že by mohly nastat komplikace během gravidity a při porodu.

„Jsou to například ženy s cukrovkou nebo matky trpící třeba vrozenou srdeční vadou. Tyto rodičky k nám jezdí z celého Olomouckého kraje, ale i z regionů Zlínského, Moravskoslezského nebo Pardubického kraje," uvádí profesor Pilka.

V rámci komplexního přístupu mohou těhotné ženy spolu se svými partnery na porodnicko-gynekologické klinice absolvovat odborně vedené předporodní kurzy Porod i péči o narozené dítě si tak vlastně vyzkouší nanečisto a mají také možnost všechny své otázky směřovat na profesionální porodní asistentky.

„Od pádu komunismu se už stalo běžným standardem, že je u porodu s rodičkou přítomen také otec dítěte. Občas jej může zastoupit některá jiná blízká osoba. Je ale určitě dobré se na narození dítěte připravovat už od jeho početí a předporodní kurzy jsou jednou z dobrých příležitostí," konstatuje profesor Pilka.

Vyšší věk nese více rizik

Častější výskyt rizik a komplikací v těhotenství a při porodu dávají odborníci do souvislosti s tím, že dnes ženy těhotenství odkládají mnohdy daleko za hranici optimálního biologické- ho věku.

„Organismus ženy je v ideální kondici pro otěhotně- ní mezi pětadvacátým a šestadvacátým rokem. Dnes už ale statistiky uvádějí, že až třetina žen v ČR rodí po třicátém pátém roce a nejsou výjimkou ani ženy, které otěhotní po čtyřicá- tém pátém roce věku. Lidský organismus tomu ale není uzpůsobený a výrazně tak rostou rizika i výskyt komplikací," podotýká profesor Pilka.

Do centra v matčině lůně

Perinatologická centra byla v ČR zřízena pro zlepšení péče o předčasně narozené děti.

„Pokud je takové dítě do centra transportováno až po porodu, je mnohem více ohroženo infekcemi a dalšími komplikace i než dítě, které se narodí v centru. Proto je strašně důležitý transport in utero, tedy ještě v děloze matky. Ve spádové oblasti našeho centra se to daří v devadesáti procentech případů, ale podobně dobře systém předporodní péče funguje v celé ČR a řadíme se tak opět mezi světovou špičku," vysvětluje MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. Novorozenecké oddělení ve FN Olomouc má tři základní části – jednotku péče o fyziologické novorozence, jednotku intermediární péče a jednotku intenzivní a resuscitační péče.

„V našem centru se ročně narodí více než dva tisíce dětí, až osmina z těchto porodů je předčasných. Ročně také pečujeme asi o tři desítky extrémně nezralých novorozenců s porodní váhou pod tisíc gramů. Až sedmdesát procent z nich dokážeme nakonec provést tímto těžkým obdobím bez trvalých následků. Hranicí pro přežití je 24. týden a takové děti někdy váží i méně než pět set gramů," popisuje primář Kantor.

Jeho pracoviště je vybaveno moderními inkubátory a pracuje zde špičkově vyškolený personál. Navíc se nebojí zkoušet vedle běžné léčby i nové podpůrné metody, k nimž patří například pouštění nahrávky hlasů rodičů z cédéčka do inkubátoru

„Zvuk hlasů matky a nejbližších vnímá dítě už v děloze. Fyzický kontakt je na řadu týdnů i měsíců omezený inkubátorem, rodiče tu mohou být často, ale také ne pořád. Doporučuje se tedy alespoň hlasový kontakt," vysvětluje neonatolog.

Lepší služby a komfort

I další služby poskytované v souvislosti s péčí o matku a dítě v olomoucké porodnici se postupně zkvalitňují. Porodní boxy byly nově vybaveny zařízením pro centrální monitoring srdeční činnosti plodu a děložních kontrakcí (KTG), které opět zvyšuje bezpečnost péče. Rodičky mají v perinatologickém centru k dispozici laktační poradnu, služby klinického psychologa, sestry jim radí, jak po návratu domů pečovat o dítě, dostávají spoustu výukových materiálů.

Zvyšuje se také komfort během hospitalizace. Na oddělení šestinedělí byl původně k dispozici pouze jeden nadstandardní pokoj. Zájem rodiček byl ale velký, proto pro ženy po porodu přibyly další dva pokoje, kde mohou být samy se svým dítětem a mají k dispozici nadstandardní vybavení.

V olomoucké porodnici přichází na svět ročně přes dva tisíce dětí. Alespoň v posledních šesti letech to platí, předtím i tady zaznamenali pokles způsobený v ČR změnou společenského klimatu.

„Řada zdravotnických zařízení v okolí mluví o neustálém poklesu porodnosti. U nás je trend spíše opačný, ale přisuzuji to většímu zájmu rodiček, které si nás stále častěji vybírají. Roli hraje doporučení kamarádek, rodiny, zkušenosti předávané v diskusích na internetu a nikoliv statistická čísla. Je to pro nás i důležitý ukazatel, že svou práci neděláme špatně," dodává přednosta kliniky profesor Pilka.

/PR/