Rozhovor s advokáty Radkem Židlíkem a Michalem Březovjákem

Zabývají se především obchodním právem pro podnikatelskou klientelu. „Řešili jsme smlouvy o dílo, kupní smlouvy, obchodní zastoupení. Věci týkající se společností, jejich založení, likvidace, změny představenstva, dozorčí rady, jednatelů. Připravovali jsme nové pracovně právní dokumenty pro klienty,“ uvádí Židlík. „Ale dostanou se k nám i případy z oblasti občanského nebo rodinného práva, například dědictví, převody majetku, rozvody,“ dodává.

Můžete čtenáře seznámit se svým záměrem?

Chtěli bychom využívat to, co se v dalších sférách běžně používá – tedy komunikaci přes internet. Ta není v právních službách běžná, tedy pokud nepočítáme e­maily. Spousta advokátů jsou starší lidé, kteří internet tolik nevyužívají a nejsou na tento typ komunikace uzpůsobeni. Provozovali bychom něco podobného jako skype, ale na vlastní platformě, která by byla dostatečně zabezpečená.

Plánujeme i videohovory, které se rovněž málo používají. Klient by měl jednotný přístup přes webové stránky, nešlo by o žádnou složitou aplikaci, která by mu komplikovala život. Dálková komunikace by umožnila, aby s námi jednal rovnou od svého pracovního stolu.

Domníváte se, že klienti dají přednost právnímu poradenství přes internet?

Podle našeho názoru bude dostatek lidí, kteří toto budou chtít využívat. Jednání tak bude celkově rychlejší a flexibilnější. Především mladí lidé jsou zvyklí komunikovat on­line. Výhodné to bude i pro klienty mimo Zlín. Ušetří tak finanční náklady i čas, který by strávili cestováním. Víme, že pokaždé to použitelné nebude. Někteří klienti zřejmě budou dávat přednost komunikaci z očí do očí, těm samozřejmě rádi vyjdeme vstříc.

Může být váš projekt nějakým způsobem výhodný pro podnikatele?

Ano. Videokonference společně s on­line právním poradenstvím bude pro naše klienty jistě přínosem. Nastávají situace, kdy se určité záležitosti musejí řešit mezi více subjekty současně a ty nemusejí být z jednoho města. Zúčastněné strany jsou pak nuceny za sebou cestovat a setkávat se na půli cesty. Myslíme si, že multimediální technologie budou podnikatelé využívat stále více.

Jsou ještě i jiné oblasti právní praxe, kde se dá internet využít?

Například u evidence případů, kterou advokát klientovi musí vést. Jde o složku, která obsahuje veškerou dokumentaci o případu. Do spisu si advokát zaznamenává také úkony, které učinil. Většinou jde o spoustu papírů, které musíme zpracovat. Takto to standardně probíhá ve většině advokátních kanceláří. My bychom chtěli posunout způsob evidence dál a vést ji přímo elektronicky.

Jakou konkrétní výhodu to přinese?

Ze zákona má klient právo na přístup ke svému spisu. Pokud tedy přijde k advokátovi a požádá jej o nahlédnutí do evidence, musí mu to být umožněno. To ovšem opět znamená nutnost se osobně dostavit do kanceláře a sjednat si schůzku v době, kdy má advokát čas. Naše webové stránky by měly být v budoucnu pečlivě zabezpečenou vstupní bránou ke spisům klientů.

Zájemce se bude moci kdykoliv podívat na stav řešení vlastní kauzy. Podnikatel se například soudí už pět let a má nyní problém si vzpomenout na to, o čem se jednalo na posledním stání. Díky internetu to zjistí ihned z pohodlí domova, což znamená i větší kontrolu nad prací advokáta, kterého si platí.

Máte ještě další plány do budoucna?

Lidé občas dělají chyby i v základních právních věcech, proto se chceme věnovat právní osvětě klientů. Náš záměr je poskytovat klientům aktuální informace o právních předpisech a změnách v elektronické podobě. Během Vánoc bychom chtěli dát dohromady webovou prezentaci, další kroky k elektronizaci poskytování právních služeb budou následovat.