Do zlínských společností chceme více investovat - rozhovor s rakouským obchodním radou Nikolausem Seiwaldem


Poobědval také s ředitelkou Obchodní a hospodářské komory ve Zlíně Ritou Lečbychovou a se zástupci firem, které s Rakouskem spolupracují. V exkluzivním rozhovoru pro Zlínský deník zhodnotil svou první návštěvu ve Zlíně.

„Velmi se mi tu líbí, město na mě udělalo dojem. Kladně hodnotím i hospodářskou aktivitu ve městě. Krom toho jsem se dozvěděl spoustu zajímavostí o Baťovi. Ojeho minulosti a vlivu na celou oblast,“ řekl rakouský obchodní rada Nikolaus Seiwald.

* Jaký byl účel vaší cesty do Zlína?

Jednak jsem sem ještě nezavítal, proto jsem byl zvědavý. Ataké hodláme posílit hospodářskou spolupráci mezi Zlínem a Rakouskem. Chceme rakouským firmám lépe osvětlit přednosti investování a podnikání na Zlínsku, proto jsem se vydal načerpat potřebné informace. A především jsem se chtěl seznámit s potenciálem místního hospodářství.

* Mluvil jste se zástupci města, hejtmanem a primátorkou, co zajímavého jste projednali?

S paní primátorkou jsme hovořili o možné spolupráci především v oblasti komunální techniky a o ochraně životního prostředí a o stavebnictví. S panem hejtmanem jsme diskutovali především o logistice a o dopravní situaci. O lepším začlenění Zlína do středoevropské dopravní sítě, přičemž jsemmuslíbil rakouskou podporu.

* Jak vypadá současná zlínsko-rakouská podnikatelská spolupráce a kolik rakouských obchodníků je do ní zapojeno?

Do této doby máme třiadvacet našich firem, které investovaly ve zlínském regionu. Dnes jsem měl možnost se s některými představiteli zlínských společností při obědě na zámku setkat.

* Jsou tedy nynější obchodní aktivity dostačující?

Ve srovnání s dalšími investicemi v celé České republice je to pořád málo. Máme ve vaší zemi celkem asi 2600 rakouských firem a Rakousko je zde třetí největší investor. Do Zlína bychom rádi přinesli ještě více těchto investic.

* V čem je Zlín pro rakouské podnikatele zajímavý?

Může to být například kvůli pracovní síle. Stále ještě existují ve Zlínském kraji místa, kde jsou lidské zdroje k dispozici. To je pro nás velice zajímavé, zejména pro výrobní aktivity a také samozřejmě pro dopravní a logistické činnosti.

* Které obtíže ve Zlíně mohou ztěžovat obchodní spolupráci s Rakouskem?

Negativní pro Zlín může být pouze poloha a s ní související nedostatečné dopravní spojení. Ale pořád je Rakousko velmi blízko, proto si myslím, že můžeme možnosti společných aktivit využívat daleko více než Německo. Výhodou je i to, že jsme měli více než tři sta let stejné učitele ve škole.

* Jaké konkrétní plány a kroky vás čekají po návratu do Rakouska v souvislosti s touto návštěvou ve Zlíně?

Seznámíme rakouské firmy s atraktivitami vašeho regionu, začleníme informace a data o Zlínu do našich publikací. Budeme daleko úžeji spolupracovat. Dnes se mi podařilo uzavřít mnoho zajímavých kontaktů s podnikateli i zastupiteli Zlína, pokusíme se zrealizovat společné aktivity.

* Jsou v něčem rakouští obchodníci jiní než čeští?

Žádné rozdíly nevidím, lidé jsou stejní. I legislativa, státní správa a byrokracie jsou velmi podobné. Zákony o investicích jsou tady atraktivnější než v Rakousku. Nedostatek je odborných kvalifikovaných pracovníků a někdy rozvoji podnikání brání byrokracie.

* Změní se nějak obchodní styky mezi Českou republikou a Rakouskem po našem vstupu do schengenského pásma?

Z krátkodobého hlediska se toho změní patrně méně. Z dlouhodobého určitě hodně, protože v dlouhodobé perspektivě bude spolupráce mezi našimi zeměmi určitě růst.

* Co byste vzkázal zlínským podnikatelům?

Chtěl bych jim především položit na srdce, aby se nebáli podnikatelských aktivit s Rakouskem. Mohu garantovat kvalitu a přesnost rakouských partnerů. Ataké jim nabídnout, aby místní firmy využily příležitosti investovat v Rakousku.