Ministr si prohlédl prezentaci o VaKu, jeho ekonomických výsledcích a ocenil výsledky práce i řadu vodohospodářských projektů, které VaK za posledních 5 let realizoval.

„Soustředíme se na budování vodohospodářské infrastuktury, na projekty pro zajištění dostatku kvalitní pitné vody, na ekologické projekty a to s důrazem na budoucnost,“ uvedl Svatopluk Březík, předseda představenstva VaK Zlín.

Mezi největší úspěchy patří rekonstrukce úpravny vody v Tlumačově a eliminace takzvaných pesticidních reziduí, včetně dalších nežádoucích látek, dvě významné ekologické rekonstrukce čistíren odpadních vod v Luhačovicích a v Kašavě za téměř 100 milionů, které obě zaplatila MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., nebo strategická rekonstrukce a zkapacitnění tzv. „vlárského vodovodu“ mezi Valašskými Klobouky a Brumovem-Bylnicí.

Hlavním cílem ministerské návštěvy byla prohlídka nového manažerského a krizového střediska. Je to vysoce moderní provoz, který má neskutečné možnosti provázat se s jinými řídícími systémy, a poskytovat množství údajů pro efektivní řízení logistiky vody, pro optimalizaci zásobování, a také ztrátovost vody v síti. Jedním z důležitých prvků je vysoká kybernetická bezpečnost celého projektu.