Jedno a půl století poté je Sigma Group jedním z nejvýznamnějších světových výrobců čerpadel, jejíž zařízení odvádějí skvělou práci v Karibiku, Indii, v argentinských horách i v polární tundře, nevadí jim ani umístění kilometr pod zemským povrchem.

O Sigmě dnešní i budoucí jsme si povídali s předsedou dozorčí rady Milanem Šimonovským.

Sigma Group slaví 150 let od založení, což je opravdu úctyhodná tradice. Myslíte, že zaměstnanci tento výjimečný fakt vnímají a jsou na svou firmu hrdí?

Zaměstnanci jsou ve velké většině srdcaři. Jedná se o špičkové odborníky, kteří se svou firmou prožili velkou část svého pracovního života, takže jsou na firmu patřičně hrdí. Management je v tomto samozřejmě podporuje.

Zakladatel Sigmy Ludvík Sigmund začínal s jednoduchými dřevěnými pumpami pro zemědělce z okolních vesnic. Dnes je Sigma nejvýznamnějším tuzemským výrobcem čerpací techniky a jedním z velkých evropských hráčů. Stála za pohádkovým rozvojem původně malé lokální výrobny nějaká unikátní strategie, podobně jako v případě Baťova obuvnického impéria ve Zlíně?

Já se domnívám, že klíčovou pro velký rozvoj Sigmy byla strategie Jana Sigmunda. Mimochodem, tento významný průmyslník a vlastenec byl popraven bez soudu v poslední den stanného práva za Heydrichiády v Kounicových kolejích v Brně. Jan Sigmund začal v době, kdy se šířila elektrifikace našich domácností, orientovat vývoj a výrobu na elektřinou poháněná čerpadla, a to v sortimentu ponorných čerpadel se současným důrazem na průmyslové aplikace. To bylo podstatné rozhodnutí. Druhým zásadním impulsem bylo po znárodnění rozhodnutí o koncentraci výroby čerpadel do koncernu SIGMA a tím převod výroby velkých průmyslových čerpadel z ČKD a Škody.

Sigma Group má dnes kontrakty na mnoha místech Evropy, Asie či Ameriky. Která země, v níž Sigma Group působí, je podle vás z našeho pohledu nejvzdálenější či nejexotičtější?

Těch nej je několik. Například nejvzdálenější ostrovní dodávkou je geotermální elektrárna pro karibský ostrov Guadaloupe, nejhlubším místem, kde pracuje naše zařízení, je důlní jáma v OKD s hloubkou 1160 metrů, v Argentině jsme zařídili elektrárnu ve výšce přes 2000 metrů nad mořem.

Nemalá část vašich zakázek se týká ruského trhu. Komplikují situaci politická rozhodnutí, například protiruské sankce?

Protiruské sankce jsou samozřejmě nepříjemné, jelikož pro nás jde o významný exportní trh. Čerpadla sice není zakázáno vyvážet, problémem ovšem je, že naši ruští zákazníci mají ztížený přístup k financování, což omezuje možnosti dodávek.

Jednou ze specializací Sigmy je výroba čerpadel pro jadernou energetiku. Jaká je v tomto odvětví na světových trzích konkurence?

Na trhu sice není mnoho výrobců, kteří se orientují na jadernou energetiku, konkurence však samozřejmě existuje. Udržet se na tomto trhu znamená výrazně investovat do technického rozvoje a do kontroly kvality.

Stále není jasno, pokud jde o dostavbu tuzemských jaderných elektráren. Nakolik je pro Sigmu potenciální kontrakt na tyto velké investiční akce zásadní?

Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby k rozhodnutí o výstavbě nového jaderného zdroje došlo co nejdříve. S ohledem na to, že dokončujeme zprovoznění třetího a čtvrtého bloku v JE Mochovce, tak že by přesun na zakázku podobného typu v ČR byl velmi zajímavý a byl by důležitý pro udržení kvalifikačních schopností firmy.

Je ovšem pravdou, že ve světě se realizuje celá řada projektů v oblasti jaderné energetiky, a to i v Evropě, konkrétně v Maďarsku a Finsku, které staví ROSATOM. Těchto zakázek se můžeme účastnit.

Otevřeně řečeno, pro český energetický průmysl to není dobrá zpráva. I když konkrétně SIGMA podniká v celé řadě dalších oborů, kde se pohybují tekutiny. Každopádně odložení rozhodnutí o jádru u nás povede k jeho opuštění, což bude znamenat nedostatek elektrické energie v budoucnu, její dovoz a zvýšení ceny. No a my chceme jezdit elektromobily…

Sigma Group se nevěnuje jen výrobě, má i silnou výzkumnou a vědeckou část. Je pro firmu vašeho typu důležité mít vlastní špičkové výzkumné oddělení?

Ano, bez vlastního výzkumu a vývoje dnes není možné zůstat dlouhodobě konkurence schopní na trhu náročných výrobků. Obyčejnou pumpu na zahrádku si můžete koupit v supermarketu a věřte, že vám dlouho nevydrží, protože je nejspíš vyrobena v Číně.

Je pro strojírenskou firmu s vysoce kvalitním a značně specializovaným výrobním programem problém najít v regionu kvalifikovanou pracovní sílu?

Samozřejmě, s kvalifikací v oblasti strojírenství je to dnes složité, ale mladí lidé naštěstí mají zájem pracovat na zajímavých projektech, s nimiž se podívají do světa.

Jakou má předseda dozorčí rady firmy, která slaví 150 let úspěšné existence, vizi do budoucna?

Být úspěšný v náročných sofistikovaných oborech jako je jaderná energetika a petrochemie a dále posilovat výzkumné kapacity.