Pod nimi si lze představit nejen klasické výrobky, ale i obaly, služby a také například marketingové komunikační materiály jako jsou například webové stránky, e-shop či design interiérů a  exteriérů.

„Manažer vždy potřebuje mít po ruce čísla a kvantitativní hodnocení, aby se mohl o co opřít, až se bude rozhodovat. Potřebuje tedy nástroj, který mu tyto čísla poskytne. Právě rozhodnutí managementu o investici do designu je bez předchozího zodpovědného posouzení  hodně riskantní,“ míní Jan Kramoliš.

ředitelka Alzheimercentra Zlín Pavla Staňková
Pandemie nás naučila dělat věci jinak, říká ředitelka Alzheimercentra Zlín

Připomenul, že právě kvalitní design dokáže výrazně pomoct firmě k vyššímu počtu prodaného výstupu a to díky takzvanému pull efektu. Ve výsledku firma nemusí tak tlačit na své obchodní zástupce a produkty se prodávají na základě zvýšené poptávky odběratelů, což mnohdy firmám umožní uspět se svým zbožím i za vyšší cenu.

A jak kalkulačka funguje?

Speciální kalkulačka zdarma vypočítá, zda se vyplatí změnit designZdroj: se svolením UTB

Model pro výpočet potenciálu designu obsahuje 14 komponent ekonomického charakteru. Jedná se například o počet let zkušeností s designem, typ vyráběných produktů, vyzrálost trhu, sílu konkurence i nezaměstnanost v lokalitě sídla firmy. Následně kalkulačka zobrazí, jakou měrou se potenciál investice do designu promítne na hospodářských výsledcích firmy.

Aplikace je primárně určena pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců, a již nyní je k dispozici na adrese dvi.utb.cz. Její přípravě předcházel rozsáhlý průzkum mezi podniky tak, aby kalkulačka díky vyhodnoceným reálným datům nabídla uživatelům co nepřesnější výsledky.