"Hospodaření společnosti skončilo v roce 2022 s hospodářským výsledkem před zdaněním ve výši 642 tisíc Kč a po zdanění ve výši -1,194 tisíc Kč, což je proti roku 2021 méně o 109 mil. Kč. Na snížení hospodářského výsledku se podílí nárůst cen surovin a energií, pokles poptávky zejména v segmentu podlahovin a BO PET, nárůst úrokových nákladů vlivem růstu úrokových sazeb na finančním trhu. V důsledku probíhajícího konfliktu na Ukrajině došlo k zastavení obchodní spolupráce s Ruskem a tím i neplánovanému propadu tržeb v objemu min. 100 mil. Kč," uvedlo vedení společnosti ve výroční zprávě.

Export se podílel na tržbách 65 procenty, což je podobně jako v předchozím roce. Průměrný počet zaměstnanců se loni meziročně snížil o 49 na 1163. Společnost vyrábí podlahové krytiny, izolační fólie, technické fólie, granulát, vytlačované profily, vstřikované výrobky či obalové fólie.

Pro letošní rok je hlavním úkolem naplnění výrobních kapacit.

"Zvýšená rizika představují nadále vysoké ceny surovin, energií, vysoká inflace, situace v dodavatelsko-odběratelských řetězcích a v neposlední řadě nižší poptávka. Významným rizikem je zejména asijská konkurence dodávající na evropské trhy zboží za nižší náklady (suroviny a energie) a pokračující válka na Ukrajině," uvedlo vedení společnosti.

Na letošek plánuje Fatra hospodářský výsledek "nula milionů korun" před zdaněním.

Společnost Fatra byla prvním zpracovatelem plastů v zemi. Založil ji v roce 1935 koncern Baťa na přímý popud ministerstva obrany.