Středisko rané péče poskytuje zdarma sociální služby rodinám s dětmi se zdravotním postižením od narození do sedmi let. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Jde o službu terénní a je poskytována v domácím prostředí.

„Snažíme se zlepšit kvalitu života těchto rodin a přispět k integraci dětí i jejich rodin do společnosti," vysvětlila Dagmar Machová ze sdružení Educo Zlín, které pomáhá stovce klientů z celého Zlínského kraje.

Rodin s postiženými dětmi, které potřebují pomoc, je však mnohem víc.

„Už jsme navýšili naši kapacitu a stále se nám hlásí další zájemci," dodala Machová.

Dar z Teplárny Otrokovice ve výši padesát tisíc korun využije nezisková organizace na činnost střediska rané péče, úhradu nákladů pro další rodinu a poskytnutí hipoterapie pro děti na víkendovém pobytu. (poh)