Podle generálního ředitele společnosti Radka Hegera se letos začínají na tvorbě hospodářského výsledku podílet investice z nedávné minulosti. Společnost například v loňském roce uvedla do provozu zařízení na zpracování biologicky rozložitelného odpadu, navíc plánuje výstavbu dalších podobných zařízení. Firma také v posledních letech stále častěji realizuje developerské projekty jak v bytové, tak i komerční výstavbě.

V průmyslovém areálu Tomy v Otrokovicích nyní působí kolem 130 společností. Dohromady v nich pracuje asi 2000 lidí. Zaměření činnosti na poskytování komplexních služeb ve vlastním areálu je pro firmu výhodné z hlediska zajištění odbytu služeb. Množství firem navíc umožňuje eliminovat případný krátkodobý výpadek některé z nich. Nejvýznamnější službou, kterou Toma pro firmy v areálu provádí, je pronájem budov a prodej energií.

Toma vznikla oddělením ze státního podniku Svit, v roce 1993 byla privatizována. Společnost, kde pracuje 169 lidí, plánuje letošní tržby ve výši 290 milionů korun a zisk 35 milionů korun. Toma má podíl v devíti dceřiných firmách. Loni vykázala celá skupina konsolidované tržby 357,2 milionu korun, přibližně o 7,5 procenta více než v roce 2005. Konsolidovaný zisk všech firem po zdanění činil zhruba 43 milionů.