Podnik, jehož produkty nacházejí uplatnění také v obuvnickém a oděvním průmyslu, loni realizoval rozsáhlou reorganizaci, která byla spojena s pořízením nového průmyslového objektu s výrobní a skladovací plochou zhruba 6000 čtverečních metrů. Podle výroční zprávy to umožní kapacitně zvládnout nové projekty, zároveň se významně zvýší produktivita práce a klesnou náklady na skladování a logistiku.

Tomatex vznikl privatizací textilního závodu, který byl do roku 1991 součástí podniku Svit. Tomu odpovídal původní výrobní program, který byl zaměřen jen na výrobu obuvnických textilních materiálů. Od roku 1993 firma se svými výrobky postupně pronikala i do dalších průmyslových odvětví. Transformace skončila v roce 1999, kdy vznikla akciová společnost Tomatex Otrokovice. Podnik loni zaměstnával přes 150 pracovníků.