Začínající firmy, které splní podmínky projektu, zde mohou určitý čas působit za dotované nájemné. V současné době jsou v objektu nastěhovány tři společnosti, tento týden však budeme dojednávat nájemní smlouvu s dalšími. Obsazeno je tak již více než 80 procent kapacity," uvedl ředitel Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska Miroslav Evják.

Kromě vlastních kancelářských prostor mohou podnikatelé využívat další zázemí, například konferenční sály s kompletním technickým vybavením. "Součástí celého projektu bylo i základní vybavení nábytkem a dodávka počítačové a audiovizuální techniky do konferenčního sálu," dodal místostarosta Lubomír Gajdušek.

Oprava zhruba 300 let staré budovy, jež je dominantou Horního města, trvala více než rok. Celkové náklady překročily 100 milionů korun, zhruba tři čtvrtiny ale tvořily dotace z evropských fondů a státního rozpočtu. Kromě prostor pro začínající podnikatele vznikly v objektu i podzemní garáže. Na celou rekonstrukci dohlíželi památkáři.

Problém chátrajících Maštalisek řešila vsetínská radnice již delší dobu. Rekonstrukce byla zahájena takřka před deseti lety. Vzhledem k vysokým nákladům a nejasnému budoucímu využití, ale stavbaři provedli pouze nejnutnější opravy. V roce 2001 budovu zakonzervovali s tím, že oprava bude pokračovat, až bude zajištěn účel jejího využití a případně financování z jiných než městských zdrojů.