Proč jsem se rozhodl ve Zlíně otevřít fitness pro ženy?

Vloni na podzim jsem se vrátil po deseti letech zpět do Zlína a uvažoval, co dál podnikat. No a protože jsem se ve sportu pohyboval v podstatě od dětsví, celkem logicky mě tato oblast zajímala i z pohledu podnikání. Poznatky z Prahy i Brna ukazovaly, že zájem žen pečovat o své tělo je čím dál větší, a to ve všech věkových skupinách, a podle vlastních průzkumů jsem dospěl k tomu, že ženy potřebují své vlastní fitness, kde by v klidu mohly cvičit bez vyrušování mužským elementem. No a od těchto úvah už nebylo daleko k navázání spolupráce s celosvětově provozovanou sítí fitness center Contours.

V čem je Contours jiné než obvyklá fitness?

Jedná se o kruhový trénink s osmi posilovacími stroji a 8 stanovišti pro aerobní cvičení. Délka cvičení na jednotlivých stanovištích je 45 vteřin a celková doba cvičení je 30 minut. Cvičí se na posilovacích strojích vyrobených speciálně pro ženy. Stroje mají pozitivní i negativní rezistenci pro dosažení maximálního efektu cvičení. Je určeno pro ženy všech věkových skupin, pro všechny trenérka připraví individuální program s ohledem na věk, váhu a zdravotní omezení. Členky mohou navštěvovat fitness kdykoliv bez objednávání a mohou cvičit, jak dlouho chtějí. Po celou dobu návštěvy se o ně stará kvalifikovaná trenérka.

Jaký je o vaše služby zájem a v jakém věkovém rozmezí?

Pro naše fitness centrum jsme během listopadu a prosince loňského roku nejdříve museli kompletně zrekonstruovat prostory v Domě kultury ve Zlíně a kompletně vybavené je otvírali letos v lednu. Už od počátku byl zájem o naše cvičení poměrně velký a do dnešního dne prošlo naším centrem více než 300 žen všech věkových skupin, od studentek až po důchodkyně. Nabízíme všem našim členkám komplexní služby, které kromě cvičení zahrnují i pitný režim, stravovací doplňky a vzhledem k tomu, že každá žena chce i pěkně vypadat, mají možnost si pořídit i vhodné oblečení.

Co může očekávat nová klientka?

Každá nově příchozí klientka má nárok si nejdříve celý proces cvičení vyzkoušet, protože na počátku může využít akce týden cvičení zdarma. Trenérka ji během tohoto týdne důkladně seznámí s celým prostředím fitness centra a hlavně detailně vysvětlí systém cvičení. Pokud se klientka stane poté naší členkou, dostává individuální cvičicí program, který odpovídá jejím tělesným a zdravotním dispozicím, a mimo to mají všechny členky svoji složku na webových stránkách Contours, kde mají návrh stravovacího programu a informace o všech akcích, které se pořádají. Navíc každá členka může využít toho, že jsme součástí celosvětové sítě fitness center Contours a v případě dovolených nebo pracovních cest si může jít zacvičit do jakéhokoliv fitness centra Contours nejen u nás v České republice, ale i po celém světě.

Jak často by měly členky na cvičení docházet?

Celý cvičicí program je založen na kombinaci silových a aerobních prvků a je intenzivní a efektivní. Aby se výsledky dostavily co nejdříve, je optimální navštěvovat naše centrum 3x týdně. Znamená to pro dosažení výsledků obětovat týdně pouze 1,5 hodiny ze svého nabitého programu a to si myslím je jedna z velkých výhod tohoto cvičení.

Nabízíte i nějaké bonusy?

Ve fitness centru Contours Zlín se kromě samotného cvičicího programu zaměřujeme také na pravidelné pořádání akcí, které zpestřují cvičení nejen našim členkám, ale tyto akce jsou často pořádány i pro klientky našich spolupracujících partnerů. Kromě akcí pro naše členky jsou zájemkyním o cvičení nabízeny akční slevy, např. do konce června běží akce 6+1 a 12+2, kdy zájemkyně při zakoupení členství obdrží až 2 měsíce cvičení zdarma.