Od začátku roku už firma věnovala potřebným prostřednictvím darů přes 200 tisíc respirátorů.

„Jedná se prozatím o technicky nejdokonalejší zařízení, které jsme od zahájení výroby nano respirátorů v květnu 2020 u nás umístili. Jejím výrobcem je renomovaná tchaj-wanská společnost NCM, která se výrobě takových linek věnuje patnáct let. A jsme velmi potěšení, že se Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (TECO), jakožto zástupce tchaj-wanské vlády, rozhodla nakonec učinit dohodu ve formě daru této linky pro ČR právě od renomovaného výrobce,“ řekl obchodní manažer značky David Pospíšil.

Výrobní linka, která je v majetku státního podniku TZÚS, má být ve zlínské společnosti provozována po dobu tří let s možností prodloužení spolupráce.

„Naším záměrem bylo od počátku umístění linky do rukou plně kvalifikovanému a certifikovanému výrobci, uznanému v centrálním systému dodavatelů, který bude schopen rychle zahájit výrobu,“ vysvětlil ředitel podniku Alexander Šafařík-Pštrosz.

Primárním cílem umístění linky ve Zlíně je zajištění špičkových ochranných prostředků lékařům v prvních liniích v dostatečném množství.

„Evidujeme obrovský zájem lékařů právě o kvalitní nano respirátory, na které ale některé nemocnice nejsou často schopny dosáhnout z důvodu zákona o zadávání veřejných zakázek,“ vysvětlil David Pospíšil a dodal: „Vnímáme také pozitivní zpětnou vazbu odborné veřejnosti na kvalitu našich nanovlákenných produktů oproti importu z Asie. Je více než důležité, aby právě zdravotníci, kteří pečují o nemocné v první linii, byli chráněni správně a nebyli okolnostmi donuceni používat ochranné prostředky, o kterých sami vědí, že jejich kvalita není dostatečná.“

Tchaj-wanská linka navýší stávající měsíční kapacitu výroby nano respirátorů ve zlínské firmě o milion kusů.

„V současné chvíli se dobrovolně zavazujeme k předání pěti procent z vyprodukovaného množství nano respirátorů z této linky zdarma lékařům v nemocnicích,“ upozornil David Pospíšil.

Už koncem února věnoval SPUR zdarma 50 tisíc respirátorů městu Zlín a dalších 50 tisíc Zlínskému kraji. Celkově od začátku roku včetně spolupráce s nadacemi a charitativními organizacemi, jimiž jsou například Naděje, Armáda spásy nebo nadace Dobrý anděl, darovala firma přes

200 tisíc kusů. Jedním z příjemců daru byl i sportovec Tomáš Slavata, který aktivně podporuje děti z problémových poměrů.

Současná měsíční výrobní kapacita ve SPURu dosahuje čtyř milionů kusů respirátorů třídy FFP2. Společnost nyní disponuje sedmi linkami na výrobu nano respirátorů různých typů a jednou linkou na výrobu nano roušek. V březnu se chystá představit respirátor ochranné třídy FFP3, tzv. fishtype, který nabídne ještě vyšší stupeň ochrany.