Najít vhodného obchodního partnera nebo nové odbytiště pro své výrobky, případně nové pracovní příležitosti – to vše mise může pomoci vyřešit.

Proč rozvíjet podnikatelské vztahy právě s Peru?

„Peru je jedním ze států Pacifické aliance, která vznikla v dubnu roku 2012. Členy jsou kromě Peru také Mexiko, Kolumbie a Chile. Toto uskupení podporuje volný pohyb zboží, služeb, investic i pracovních sil a společně koordinuje obchod. V současnosti představuje 8. největší ekonomiku světa. Evropská unie navíc s Peru a Kolumbií podepsala v roce 2012 dohodu o volném obchodu. Aby mohli naši podnikatelé co nejvíce těžit z výhod, které dohoda nabízí, naprostá většina ustanovení se již začala předběžně provádět," vysvětlila koordinátorka mise z Centra pro mezinárodní spolupráci Bohdana Konečná.

České firmy již
 v Peru podnikají

Peru představuje pro české a moravské firmy velký potenciál především v sektoru těžby a zpracování minerálů, stavebnictví a energetickém průmyslu. Dalšími perspektivními obory jsou papírenský, potravinářský, chemický nebo farmaceutický průmysl.

O misi projevilo zájem více než deset firem z celé České republiky z různých průmyslových odvětví, především z oblasti stavebnictví, elektronického nebo potravinářského průmyslu.

Inspirací podnikatelů, kteří se na misi chystají, mohou být firmy, které v Peru již úspěšně působí. Jedná se třeba o dovozce nemocničních sterilizátorů BMT Medical Technology nebo firmu UNICARIA ČR, která dováží z Peru potravinové doplňky, byliny a produkty alternativní medicíny či společnost ŠINDLAR s. r. o., zaměřenou na vodohospodářskou problematiku – vodovody, úpravny vody a čištění odpadních vod. Patří mezi ně i technologická firma MAP GeoSolutions věnující se měření a sčítání lesů. ⋌(hed)