„Diskutoval jsem se známou, která mi radí ohledně daní. Podle ní na tom budu příští rok při stejných příjmech o něco hůře,“ mínil zlínský masér Petr Balcárek. Ten totiž dává přednost paušálnímu zdanění jako většina živnostníků. „Krácení o pojistné, které bylo uznatelné a po reformě již není, se ve výsledných odvodech projeví,“ dodal Balcárek.

Pojistné se nedá odečíst z daní

Tento krok vlády kritizuje také předseda Sdružení podnikatelů Zlínského kraje Rudolf Chmelař. „Osobám samostatně výdělečně činným stejně jako majitelům malých a středních podniků se tak zvýší finanční zátěž,“ řekl Chmelař. Podle něj vyjmutí pojistných nákladů z daňového základu způsobí pravděpodobně i to, že nebude na Zlínsku přibývat nových podnikatelů.

„Lidé budou více zvažovat, zda se mají do rizika podnikání pustit, protože si spočítají, že větší částky na daních navýší jejich v důsledku zdražování napjatý rodinný rozpočet,“ mínil předseda.

Zrušení minimální daně považují však odborníci i živnostníci za pozitivní. „I ti, kteří se ocitli ve ztrátě, ji museli zaplatit. Tedy neplatila se daň pouze ze zisku, ale obrazně řečeno i ze ztráty,“ osvětlil starý postup zlínský daňový poradce Tomáš Goláň.

Chválí i rovnou daň. „Padá dosavadní stav, kdy platilo, že čím měl živnostník vyšší příjem, tím měl vyšší sazbu daně. Nyní budou platit všichni bez ohledu na to, kolik vydělají, daň ve výši patnácti procent daňového základu,“ sdělil odborník.

Zrušení možnosti uplatnit osobní platby sociálního a zdravotního pojištění jako výdaj na zajištění, dosažení a udržení příjmu navíc podle něj kompenzují poplatníkům nové poměrně vysoké slevy na dani.

Ušetřit by měly rodiny s dětmi

Roční sleva na dani na poplatníka je 24 840 korun, stejnou částku ušetří podnikatel na dani za manželku, která je na mateřské dovolené a 10 680 korun činí daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Například živnostník s jedním dítětem a manželkou na mateřské dovolené má podle Goláně roční slevu na dani ve výši 60 360 korun, což odpovídá daňovému základu 402 400 korun. „Z této vysoké částky tak nezaplatí žádné daně,“ uvedl Goláň.
Daňová reforma by tak měla mnohem více pomoci všem rodinám s dětmi než dříve tak populární společné zdanění manželů. Tyto principy výpočtu daní budou stejné i pro zaměstnance.

Řada drobných živnostníků se však o svou budoucnost v podnikání obává. „Nemyslím, že ušetřím. Vše se neustále zdražuje – materiály i vzdělávání, které je nezbytné, abych obstála v konkurenci,“ vyprávěla zlínská kosmetička Anna Césarová. Je samoživitelka a tvrdí, že pokud by svou práci nemilovala, raději by odešla do zaměstnaneckého poměru.

Podnikatelé se však musejí připravit i na další změny. Zlínskému živnostníkovi Josefu Pavlíčkovi, který podniká v pohřebnictví a zabývá se například prodejem obalů na urny, dělá starosti zvýšení délky odepisování osobních automobilů. Od ledna 2008 se prodloužila ze tří na pět let. „Plánuji nákup dodávky. Uzavřít leasingovou smlouvu na tři roky a po tuto dobu zahrnovat výši splátek do nákladů už není možné, v tomto případě se situace pro živnostníky zhoršila,“ konstatoval.

Dopady reformy zhodnotí za rok

Další úpravy v daňovém systému živnostníci registrují, ale konkrétní dopady na vlastní podnikání ještě nezjišťovali. „Myslím, že na tom budu nakonec zhruba stejně,“ uvažoval zlínský výrobce a prodejce opasků Libor Filák.