"První pololetí roku 2007 bylo zcela zásadně ovlivněno velmi příznivými klimatickými podmínkami v zimním období počátku roku. To způsobilo téměř kontinuální průběh staveb s velkými požadavky na dodávky stavebních dílců, konstrukcí a materiálů," uvedla společnost v pololetní zprávě. Kromě toho se na příznivých výsledcích projevila i velká rozpracovanost infrastrukturních železničních staveb.

V prvním pololetí tak byly veškeré výrobní kapacity firmy takřka plně využity, jako příznivá se jeví rovněž obchodní zajištěnost pro druhou polovinu roku. V letošním roce tak společnost očekává tržby asi 1,2 miliardy korun a zisk necelých 100 milionů korun. V roce 2006 činily tržby 1,15 miliardy korun a zisk 98,7 milionu korun.

Historie ŽPSV sahá do roku 1952, kdy byl v Praze založen Podnik pro lomy a štěrkovny, kde byly kromě kamenolomů i malé provozy betonárek v Čechách a na Slovensku. V roce 1963 se firma přejmenovala na Železniční průmyslovou stavební výrobu se sídlem v Uherském Ostrohu, kde je také jeden z výrobních závodů. Další tuzemské závody a provozy jsou v Nových Hradech, Borohrádku, Běstovicích, Doloplazech, Čerčanech a Liticích.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE:

Moje Zlínsko Sport Kultura Podnikání Černá kronika