Pojďme si proto připomenout, jak moc před 15 lety pomohl občanům Český červený kříž a jeho 7 principů (humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost a jednota).

Díky propojenosti oblastních spolků ČČK v celé republice se do oblastního spolku ve Zlíně dostávala humanitární pomoc daleko dříve, než začaly pracovat krizové štáby. Pomocí místních skupin a jejich členů ČČK mohly být tyto prostředky dopravovány přímo k postiženým lidem.

Humanitární zásilky jsme přijímali na Úřadu ČČK již 8. července 1997 a od středy 9. července 1997 již distribuovali přímo do postižených míst okresu Vsetín (Domov důchodců Bystřička), Přerov (kasárna s evakuovanými občany a obec Troubky) a také do postižených měst Tlumačov, Otrokovice, Napajedla.

Z prostorů Úřadu OS ČČK Zlín se stal sklad humanitární pomoci, který postupně nedostačoval, a proto byl požádán tehdejší primátor města Zlína Ing. Daťka a přednosta okresu PhDr. Dostál o pomoc.

Nejdříve ČČK posílal předem ohlášené kamiony s humanitární pomocí přímo do postižených oblastí okresu, kde jsme spolupracovali se starosty obecních a městských úřadů, a zaplnili tak jejich sklady. Později nám byl přidělen humanitární sklad ve 32. budově Svitu.

K pomoci se přihlásilo asi 70 dobrovolníků z řad občanů. Mezi nimi nelze opomenout týmy lékařů MUDr. Laciny a MUDr. Bartoška, kteří se svými sestrami a osobními vozy hned ve středu 9. 7. přispěchali na pomoc a dopravovali ji na Přerovsko, Hradišťsko a Kroměřížsko. Do spolupráce s nimi se zapojily i tři týmy zlínských celníků a několik osádek soukromých vozidel. Zapojily se i firmy Samohýl, ZPS, Svit a další. ČČK Zlín měl již od roku 1991 založelo humanitární konto, v červenci 1997 bylo toto konto zveřejněno, aby tak umožnilo občanům poskytnout finanční pomoc.

Nepřetržitá služba

Dobrovolné sestry a zdravotničtí instruktoři ČČK pod vedením lékařů Laciny a Bartoška drželi nepřetržitou zdravotnickou službu na pěti základních školách, kde byli umístěni evakuovaní otrokovičtí občané, až do 25. srpna. Doplatky za recepty a léky hradil ČČK.

Na postižená místa ČČK rozvážel hygienické potřeby, potraviny a další potřebné věci z humanitárního skladu. Všechno přijímané a vydávané zboží z humanitárního skladu bylo přísně evidováno. Zboží bylo dováženo nejen od dárců z ČR, ale i z Německa, Slovenska a z prostředlů EU. Sklad vyvíjející tuto humanitární činnost byl v provozu až do konce roku 1997.

Koncem července navštívili ČČK Zlín zástupci z pražského ústředí ČČK spolu se zástupci Evropské unie a zástupci Červeného kříže ze Ženevy. Tito projevili uspokojení s mírou poskytované humanitární pomoci. ČČK Zlín se stal jedním ze tří regionálních středisek humanitární pomoci na Moravě, zásoboval okresy Vsetín, Přerov, Uh. Hradiště a Kroměříž. Ve zlínském okrese se pak jednalo o tři města: Napajedla, Tlumačov a Otrokovice společně s evakuovanými občany na základních školách ve Zlíně.

Na humanitární konto ČČK Zlín se soustředilo celkem více než 2,2 milionu korun. Přispěli jednotlivci, firmy, ale přišly i peníze z jednotlivých sbírek: z Islandu, přátelského holandského Červeného kříže Groningen, ze sbírky Zlínských novin, z VZP a sbírky z koncertu v Luhačovicích. Z těchto prostředků byla hrazená přímá pomoc pro občany Otrokovic, Napajedel, Tlumačova a Sazovic. Dále pak byly tyto prostředky použity na nákup chemických WC, na vybavení Domu s pečovatelskou službou v Tlumačově, na zakoupení školních pomůcek zničených povodněmi do ZŠ Mánesova Otrokovice, na zakoupení vitaminů pro zatopené občany a pro sociálně slabé rodiny z Otrokovic. Tímto bylo humanitární konto vyčerpáno.

Ze zahraniční finanční pomoci byl příspěvek od holanského Červeného kříže z Groningenu použit na rekonstrukci otrokovické Naděje a od německého Červeného kříže ze Stendalu mateřské školce v Napajedlích. Díky spolupráci ÚČČK Praha a německého Červeného kříže získali občané Otrokovic zásilky repelentů proti hmyzu, sklo na vybavení domácností a především finanční prostředky na úhradu výroby nábytku.

Nebylo to jen pár dnů

ČČK byl schopen nejen pomoc přijímat, postiženým ji rozdávat, ale i kontrovat zacházení s humanitární pomocí ze skladů ČČK. Humanitární pomoc ČČK pokračovala ještě dlouho poté, co se evakuovaní lidé nastěhovali zpět do svých domovů. V podzimních měsících jsme pomáhali lidem vyřizovat finanční příspěvky spojené s bydlením a na Vánoce dostala každá postižená rodina od ČČK dárkový balík v hodnotě asi 2000 Kč.

Byly to hodně náročné dva roky, zvláště první dny této přírodní katastrofy, ale ČČK svou úlohu a poslání zvládl, a mohl tak být nápomocen občanům v nouzi, a proto všichni, kteří se na humanitární pomoci podíleli, zasluhují velký dík a úctu i po patnácti letech.

Děkujeme a doufejme, že další stoletá voda už nepřijde.

Zaslal: Český červený kříž Zlín