Dlouhý boj s plameny, které šlehaly do velkých výšek a které pohltily celý objekt, se jim dařilo postupně vyhrát. Celý zásah si však vyžádal dlouhé hodiny a mnoho zasahujících hasičů. Samotnou likvidaci požáru vyhlásil velitel zásahu až na druhý den před půl čtvrtou odpolední.

Vzniklá škoda se pohybovala okolo 130 miliónů korun. Uchráněné hodnoty u zasažené budovy a jejího okolí byly vyčísleny na 10 miliónů korun.

Příčinu požáru šetřil tehdy vyšetřovatel hasičů společně s republikovou policií. Na základě zadokumentovaných skutečností, poznatků a expertizních zjištění nebylo možné příčinu vzniku požáru jednoznačně určit.

Jako reálné bylo stanoveno pět verzí, a to úmyslné jednání neznámého pachatele, chemické samovznícení a tři verze technických závad.