„Po provedení průzkumu velitel zásahu upřesnil, že se jedná o požár garáže mezi rodinnými domky, ve které jsou uskladněny pneumatiky, barvy a další materiál. V blízkosti stavení se nacházel další zahradní domek sousedů, pergola a uskladněné dřevo," informoval za krajské hasiče Pavel Řezníček.

Hasičům se podařilo požár dostat pod kontrolu do několika minut. Během zásahu vynesli také dvě propanbutanové láh­ve.

„Díky rychlému zásahu nedošlo k větším škodám na okolním majetku. Vyšetřovatel jako příčinu požáru určil chemickou reakci, která způsobila samovznícení špatně uskladněných tkanin od barev. Požár způsobil škodu na garáži v hodnotě asi 250 tisíc korun," dodal.