„Zásah blesku do přesně nezjištěného místa trolejového vedení či stožáru vyvolal v trolejovém úseku Louky – cihelna Malenovice krátkodobé přepětí, na které okamžitě reagovala jedna z bleskojistek," uvedl mluvčí Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Vojtěch Cekota. Bleskojistka podle něj vytvoří krátké spojení trolejové sítě se zemí, aby se odvedla energie blesku do země. Těchto bleskojistek je na trolejovém vedení velký počet. Svou přepěťovou ochranu má i každý trolejbus. „Je to nutné pro bezpečnost provozu za bouřek. Bleskojistka zajistí, aby energie případného blesku nezničila nebo nepoškodila elektrickou infrastrukturu trolejbusové sítě," vysvětlil.

K úderu blesku do trolejového vedení dochází podle vedoucího elektrotechnického a investičního úseku Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Petra Tkáče průměrně jen asi jednou do roka. Přepěťová ochrana má správně fungovat tak, že po svedení blesku spojení se zemí opět přeruší, aby mohlo pokračovat normální napájení trolejí a jízda trolejbusů. V sobotu však došlo k tomu, že bleskojistka poblíž malenovické cihelny v důsledku neobvykle silného proudu blesku, který přes ni prošel, ponechala trolejový úsek v trvalém spojení se zemí. „Do odpojeného úseku proto musel vyjet montážní vůz s našimi pracovníky údržby vrchního vedení, kteří kontrolovali jednotlivě každou bleskojistku, než byla nalezena ta poškozená bleskem. To si vyžádalo určitý čas, kdy bylo trolejové vedení mezi Loukami a cihelnou bez proudu," upřesnil technickou stránku problému Petr Tkáč.

Výpadek napájení zmíněného úseku trval od 16.45 do 17.20 hodin a dotkl se pěti trolejbusů na linkách 2 a 6. V jízdě přes odpojený úsek mohly pokračovat jen trolejbusy s pomocným dieselagregátem. Za účelem zmírnění dopadů na cestující vyslali dispečeři DSZO na výpadkem dotčené linky dva náhradní autobusy.