Hořel zde přívěs s balíky slámy.

„Před příjezdem hasičů byl od návěsu odpojen traktor. Požár byl hašen několika proudy vody. Policie České republiky řídila dopravu,“ popsal událost za krajské hasiče mluvčí Roman Žemlička.

Podle něj se na místo dostavil ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Územní odbor Zlín.

„Příčinou vzniku požáru byl odhozený nedopalek cigarety. Škoda vzniklá požárem byla určena v předběžné výši 25 tisíc korun. Uchráněné hodnoty jsou 500 tisíc korun. K zranění osob nedošlo,“ doplnil mluvčí hasičů.