Již více než čtvrt století působí v oblasti vzdělávání soukromá Střední škola Baltaci ve Zlíně, která zajišťuje studentům vzdělání v oblasti hotelnictví, informačních technologií či podnikání. O jaké obory mají budoucí studenti největší zájem a v čem jsou nynější studenti jiní oproti předešlým generacím? Nejen o tom jsme si povídaly s ředitelkou školy Světlanou Hlavačkovou.

Škola Baltaci nabízí čtyři studijní obory, a to Hotelnictví, Informační technologie, Kuchař-číšník a Podnikání. O který obor mají budoucí studenti dlouhodobě největší zájem?

Momentálně je mezi uchazeči největší zájem o studium Informačních technologií, ale ani ostatní obory nejsou v dalekém závěsu.

Čím to podle vás je, že se zajímají zrovna o tento obor?
Je to dáno především z povahy věci. Žijeme v moderní informační době, kdy nás množství rozličných informací v podstatě pohlcuje. A také v době technologií, ke kterým mají žáci přístup již od raného dětství. Jsou s ní v každodenním kontaktu, proto není divu, že je jim tento obor blízký a láká je. Mají chuť a touhu dozvědět se a naučit více, prohloubit své doposud získané umy, znalosti a vědomosti. Také mají na čem stavět; v tom může mít tento obor pro ně výhodu.

Tatra 148 opět dobývá dětská srdce.
Legendární hračka opět dobývá dětská srdce. Tatra 148 se rodí pod Ještědem

Jak si stojí váš druhý maturitní obor, kterým je Hotelnictví?
Zde uchazeči vidí jistotu, že jim dosažené vzdělání nabídne všeobecný přehled o cestovním ruchu. Tedy o něčem, co je pro dnešní mladou generaci také velmi důležité. Navíc zde získané vědomosti mohou uplatnit v celé řadě oborů, kde je potřeba organizovat, řídit a spravovat. Vědomostí získané na škole mohou pak dále uplatnit jak v osobním, tak především v pracovním životě.

Oblast hotelnictví, cestovního ruchu i gastronomie zažívala v období pandemie covid-19 nelehké časy. Vnímáte od té doby nižší poptávku po těchto oborech, nebo tato zkušenost neměla na zájem budoucích studentů žádný vliv?
Myslím si, že není potřeba se již k situaci covidu-19 vracet. Sama se řadím mezi lidi, kteří se chtějí upínat k tomu, co bude. Ne se ohlížet do minulosti. Zároveň však mám vůči minulosti respekt.

Neřekla bych, že cítíme nižší poptávku díky pandemii. Uchazeči stále k těmto oborům tíhnou; mohou být pro ně zajímavé. Jde spíše o to, co daná škola může nabídnout. Pokud se bavíme o tom, že informační technologie jsou živý, neustále se vyvíjející organismus, musí zákonitě na tyto změny reagovat i jiné oblasti. Je proto nesmírně důležité, aby se školy snažily co nejvíce reflektovat nové poznatky a realitu práce, a tím posouvaly i dané obory k moderním trendům doby.

Studenti během exkurze na Městské policii Zlín. Propojování studií s praxí patří k prioritám školy:

Skladbou studijních oborů se snažíte reflektovat požadavky trhu práce. Co bylo potřeba změnit, aby vaši absolventi uspěli na trhu práce?
Naší snahou je, aby naši studenti i naše škola byli v kontaktu s realitou venku „za zdmi". Vnímám, že je nesmírně důležité nabídnou studentům nejen velmi dobré odborné znalosti, ale propojit tyto teoretické znalosti s praxí. Pro nás jako pro školu to znamená potkávat se s rozličnými odborníky ze všech zmiňovaných oblastí, diskutovat nad rozvojem a trendy v dané oblasti, momentální poptávkou pracovního trhu, vizemi do budoucna. To je pro nás nepostradatelnou součástí, abychom naše absolventy dokázali lépe připravit a oni pak měli větší šance uspět na trhu práce.

Zároveň se snažíme pro studenty co nejvíce praxe přenést do vyučovacích hodin. Nabídnout jim přednášky, výuku s odborníkem či tandemovou výuku, exkurze, odborné stáže a podobně. K tomu, aby mohli rozvíjet a stavět, potřebují mít pevné základy ve formě kvalitní odborné teoretické přípravy, kterou u nás dostávají.

Vaše škola je školou s pozitivním klimatem a otevřenou komunikací. Co si pod tímto pojmem mám jako rodič budoucího studenta představit?
Toto hezké a výstižné slovní spojení vyjadřuje vztah a přístup studenta k učiteli a učitele ke studentovi. Velikostně naši instituci řadím k menším soukromým školám. To nám umožňuje přistupovat ke každému studentovi individuálně. V době, kdy se spousta mladých potýká s psychickými problémy či úzkostmi, se snažíme najít cestičku ke každému studentovi zvlášť. Ne každý je rozený extrovert a ne každý „umí prodat“ to, co má a umí. Je to stejné jak v profesním životě.

Umělecká cukrářka Lucie Charvátová dokáže vytvořit nevšední dorty.
Dorty jako umělecká díla. Cukrářka Lucie sbírá za své výrobky ocenění i ve světě

Jak konkrétně se individuální přístup ke studentům projevuje?
Od prvního ročníku se snažíme identifikovat silné a slabé stránky jednotlivých studentů. To nám následně umožňuje vnímat (i mimosmyslově) signály a indicie, které k nám tito mladí lidé mnohdy i nevědomky vysílají. Během středoškolského studia si pak většina studentů vybuduje silné pouto se svými učiteli. Na naši školu se jako absolventi rádi vracejí. Jednoduše lze říci, že u nás má každý student jméno a tvář.

V oblasti středního vzdělávání působíte již více než čtvrt století. Dá se říct, čím se liší nynější studenti od těch starších?
Bylo by bláhové tvrdit, že se nijak neliší, i když v úzké podstatě by to byla pravda. Přece jen se jedná o stejně staré dospívající, kteří se hledají, zkouší, posouvají možnosti i hranice. A také učí dospělé neusnout na vavřínech. Nicméně tu odlišnost spatřuji především ve stylu výuky i učení.

V čem konkrétně je nyní výuka jiná?
Naše generace byla vychovávána k tomu, že to, co se člověk učil ve škole, bylo „svaté“. Nijak jsme nad tím nediskutovali. Informace byly dané a my jsme měli většinou jen stěží možnost si je nějak ověřit. Učitelé, škola a možná ani rodiče nás nevedli k tomu, abychom přinášeli do tohoto systému něco svého. Generace dnešní mládeže je jiná. Nebo se alespoň učí být jiná. Informací mají dostatek. Zamýšlí se nad tím, co učitel říká. Dobří učitelé by toho měli by využívat.

Chilli omáčky, oceněné na mezinárodních soutěžích, dále pak naložené, sušené a čerstvé chilli papričky, chutney, čokolády, semínka a sazenice během sezony. To vše se dá u Palíto pořídit
Pálivá záliba. Chillimagor ze západu Čech narve papričky i do kafe či cukroví

Jak učitelé se studenty pracují, aby se v záplavě informací dokázali vyznat?
V hodinách podporujeme kritické myšlení. Dbáme na otevřené diskuze nad informacemi, a ty studenti proměňují v poznání. O tom je blízká budoucnost: umět si v záplavě informací vybrat a ucelit výstup pro svou potřebu. To je to, čím se dnešní generace liší od té předešlé, protože je k tomu vedena.