Zatímco 73 procent dam by si přálo, aby jejich děti získaly první informace přímo od nich, muži takto odpovídali jen ve 45 procentech případů. Více než čtvrtina z nich by tuto edukaci přehodila na své partnerky.

Naopak ženy by raději nechaly pohovory na svých partnerech jen v osmi procentech případů. Devět procent zástupců obou pohlaví pak bylo tak málo odvážných, že by podání první informace o sexu nechali raději na učitelích ve škole.

close Infografika info Zdroj: Deník zoom_in

Co se ale týče následné edukace v této oblasti, tři čtvrtiny žen i mužů se shodly, že by v ní měla škola pokračovat. A to do takové míry, že by sexuální výchova měla být vyučována povinně.