Co tedy takovému studentovi zbývá, když potřebuje nutně pracovat s internetem? Většinou volí možnost vystát si pěkně dlouhou frontu v přeplněné počítačové učebně. Druhá možnost je běžet přes půlku města do univerzitní knihovny (zde mají velkou výhodu studenti FMK, jejichž fakulta s knihovnou sousedí).

Avšak málokterým studentem projede vlna nadšení při představě sprintu do vzdálené knihovny, obzvlášť v případě, kdy má málo času a čeká jej například přednáška či seminář. Například takový student FAME či FT by mohl za své běhání do knihovny (a případně i do stejně vzdálené menzy) bezesporu získat i zápočet ze sportovních aktivit. Ale tento druh sportu bohužel studenti ještě stále v nabídce nemají.

Pravda ovšem je, že během semestru není problém v knihovně najít volný počítač, a věnovat se tak své práci a studiu. Problém však nastává v době předzápisů, kdy se před knihovnou tísní davy lidí při čekání na volný počítač. Jelikož je prakticky nemožné provést předzápis ze svého domova, mnoho studentů volí možnost cesty do Zlína a poté zkoušejí štěstí v počítačových učebnách či v knihovně. Pokud se ale k počítači vůbec dostanou.

V knihovně, která disponuje větším množstvím počítačů, se velké množství čekajících studentů rozptýlí a v konečném důsledku to nevypadá jako například na FAME, kde jsou studenty ucpány veškeré chodby kolem počítačové učebny. Taková je realita. Otázkou ale zůstává, zda se s tímto problémem dá něco dělat a jestli univerzita do budoucna plánuje navýšení počtu počítačů na jednotlivých fakultách. Přejme tedy současným i budoucím studentům, aby se dočkali dne, kdy nebudou muset stát fronty proto, aby si mohli na internetu najít například podklady pro seminární práci či různé informace potřebné ke studiu. Jak to dopadne, nevím - UTB nabírá stále více lidí..