KDY: 13. února od 17.30 hodin 
KDE: kavárna, budova 15 ve Zlíně 
ZA KOLIK: vstupné 99 Kč v den akce, ZTP a ZTP/P zdarma

Festival masopustních tradic v obci Strání v roce 2020 slaví své třicáté třetí výročí. Nic z toho by nebylo bez nadšení, osobního nasazení a víry ve smysl tohoto počínání. Je mocné − všední dny totiž převrací ve sváteční, starosti v radost a pocit uspokojení, postmoderní neukotvenost  žití mění v hledání tradičních kořenů a návodu, jak se také dá uchopit život.

Všechno to se odvíjí od skutečnosti, že  tady byl od nepaměti tanec Pod šable. Něco jako zábava, něco jako erb zdejší lidové kultury. Znakem je rožeň a pět dřevěných šavlí v barvě krve.

Pod šable - prastarý tanec s významy, které již nikdo nedokáže spolehlivě vysvětlit. Obyčej s udivující životaschopností. I z jeho vnější podoby promlouvají věky. V čele fašančárů chodí gazda, osoba odpovědná za  řád obchůzky, jehož pokynům se dobrovolně podřizuje pět tanečníků,  kteří s pýchou a hrdostí předvádějí  tanec zděděný po svých předcích.

Do masopustní nálady v obci Strání se ponoříme prostřednictvím autorského čtení Pavla Popelky za doprovodu vokálních čarodějek Babské ucho. K vykreslení barvitého obrazu zdejšího obyčeje a jeho jedinečné atmosféry poslouží i filmové dokumenty.