KDY: 20. února od 17 hodin 
KDE:  Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
ZA KOLIK: Vstupné 40 Kč, snížené 30 Kč, ZTP zdarma

Divoká příroda plná květů, jurty svérázného národa Altajců, pasoucí se velbloudi i jakové, ale také nečekaný boj o život.

Akce se uskuteční v sále B, budova 15.