Američanka Josie Kinsová se profesionálně zabývá výzkumem psychedelických látek. Při práci využívá subjektivní účinnou dokumentaci, aby vytvořila vizuální obrazy, které odpovídají psychedelickým zážitkům. Tedy situaci, kdy je člověk pod vlivem halucinogenních drog. Videa pak publikuje veřejně na svém Youtube kanále.

V jednom z nejnovějších videí se snažila vytvořit komplexní stupnici intenzity pro měření sedmi různých úrovní psychedelického prožitku. To vše mělo vzniknout v souladu s terminologií stanovenou v rámci vědeckého Indexu subjektivního účinku a ve spolupráci s umělci z komunity replikací.

Kinsová pro server Unilad vysvětlila, že video vytvořila, aby se pokusila popsat intenzitu psychedelických zážitků od subpercepčních mikrodávek až po úplnou eliminaci schopnosti zůstat při vědomí a zpracovávat informace. Dále poznamenala, že stupnice se vztahuje na většinu běžných psychedelik, jako jsou LSD nebo lysohlávky, též známé jako magické houbičky. „Stále však existují látky, které se z hlediska profilu subjektivního účinku vymykají. Případně mohou s menší pravděpodobností vyvolávat určité stavy či účinky bez ohledu na jejich množství,“ dodala vědkyně.

| Video: Youtube

Chtěla lépe popsat intenzity prožitku

Výzkumnice se při své studii nechala inspirovat Shulginovou stupnicí hodnocení, což je jednoduchá stupnice pro hlášení subjektivního účinku psychoaktivních látek při dané dávce a v daném čase. V návaznosti na ni si vytvořila vlastní stupnici začínající od nultého stupně, označeného jako subpercepční, až po sedmý stupeň, který je extrémní. Vše pak postupně znázornila ve videích, k nimž přidala i hlasový komentář.

Kinsová se rozhodla vytvářet tato videa, aby zlepšila schopnost lidí vzájemně komunikovat o zážitcích za změněných stavů vědomí. „Popsat úroveň intenzity prožitku je pravděpodobně jedna z obtížných částí této práce,“ vysvětlila.

| Video: Youtube

Psychedelický zážitek začíná dvacet až devadesát minut po užití klasických halucinogenů. Může trvat deset až dvanáct hodin. Doba trvání se liší v závislosti na čistotě drogy, velikosti dávky a osobě, která ji užije, napsal indický kanál CNN-News 18 s odkazem na studii Kinsové. V ní se rovněž uvádí, že každá zkušenost může být jiná, ačkoli tatáž osoba užívá stejnou drogu.

Nejčastějšími účinky pociťovanými během psychedelického zážitku jsou vizuální zkreslení, smyslově změny, halucinace, změny nálady i fyzické změny, jako vyšší krevní tlak či zvýšená srdeční frekvence.

Jako ve skutečnosti, obdivují videa diváci

Publikovanými videi na Youtube kanále výzkumnice vzbudila u mnoha diváků nadšené ohlasy. Ti v komentářích píší, že znázornění jsou až neskutečně přesná. „Perfektní video, které můžete ukázat svým přátelům, když se vás zeptají, jaké to je být v rauši,“ napsal jeden z uživatelů. „Část naprosto odpovídá skutečnosti. Chybí tu však záběry na obličeje, ale to je jen malá výtka. Ukažte to přátelům a rodině, kteří si myslí, že užívání tripu znamená mluvit s draky, kteří tam nejsou,“ okomentoval video další uživatel.

Někteří diskutující pod videem sice chválí vizuální znázornění drogového opojení, rovněž ale poznamenali, že některé psychedelické látky, jako například lysohlávky, taky dávají uživatelům pocit euforie a optimismu. Podle nich je tak důležité zaměřit se především na psychickou stránku užívání drog. „Mám pocit, že psychedelický zážitek vás nejen přiměje ocenit viditelnou krásu světa, ale taky vám může otevřít mysl nové úrovni kreativity, kterou můžete rozvíjet po celý život,“ napsal jeden z nich.

Psychedelika místo antidepresiv

Z právního pohledu v České republice není mezi psychedeliky a tvrdými drogami rozdíl. Ve skutečnosti se však jedná o diametrálně rozdílné látky. Halucinogeny totiž mohou lidem i pomáhat. Jejich klinické využití nyní patří k nejžhavějším tématům v psychiatrii a psychofarmakologii. Výzkumy potvrdily, že molekuly psilocybinu nebo ketaminu dokážou odstranit depresi rychleji než dosavadní antidepresiva. Podle výzkumníků z českého Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) se ukázalo, že zatímco s antidepresivy odezní deprese za čtyři až osm týdnů, s psychedeliky proběhnou v mozku stejné neuroplastické změny v rámci pouhých hodin. Proč se tak děje zatím ale vědci netuší. Dále se také prokázal nedostižný potenciál těchto látek pro porozumění vztahu mezi lidskou psychikou a činností mozku.

V České republice se výzkumem psychedelik zabývá od roku 2015 Národní ústav duševního zdraví. Studie jsou podporované ministerstvem zdravotnictví a financuje je státní Agentura zdravotnického výzkumu.