Dosud nejtěžším objeveným zástupcem druhu Tyrannosaurus rex byl jedinec přezdívaný Scotty, který za svého života vážil okolo 8800 kilogramů. Model ale ukázal, že největší zástupce tohoto druhu mohl mít hmotnost zhruba o 70 procent vyšší, uvedl spoluautor studie Jordan Mallon.

„To by velikost T-rexe téměř zdvojnásobilo,“ řekl odborník.

Mallon spolu s kolegou Davidem Honem nejprve prozkoumali fosilní záznamy, podle kterých na Zemi kdysi žilo okolo 2,5 miliardy těchto masožravých dinosaurů. Nalezeno bylo ale dosud jen 32 fosilií dospělých jedinců, které nepředstavují dostatečně široký vzorek.

Myšlenkový experiment

Autoři na základě počtů těchto dinosaurů a jejich průměrného věku dožití vytvořili dva modely, podle kterých určili maximální velikost. V jednom z modelů vzali v potaz i možné rozdíly mezi samci a samicemi. Pokud by se tyto rozdíly projevovaly u tyrannosaurů, vědci odhadují, že by vážili až 24 tun.

„Tento model jsme nakonec zavrhli, protože kdyby odpovídal realitě, tak už bychom našli i mnohem větší jedince,“ uvedl Mallon.

Odborníci i přes výsledky modelu upozornili, že dokud se nenajde Tyrannosaurus rex co do velikosti porovnatelný s jejich výpočty, jsou závěry o velikosti těchto dinosaurů čistě spekulativní.

„Jde čistě o myšlenkový experiment podložený čísly,“ dodal Mallon.

Tyrannosaurus rex žil před 68 až 66 miliony let. Podle odhadů odborníků byl tento druh s drtivým stiskem čelistí jedním z největších suchozemských predátorů všech dob.