„Zákon říká jasně, že dokud se nesejde ustavující zastupitelstvo a nebude zvolen nový hejtman a krajská rada, nic se nezmění. Ti kdo jsou ve funkcích teď, budou vykonávat svůj mandát až do zvolení svých nástupců bez jakýchkoliv omezení,“ vysvětlil mluvčí Zlínského kraje Patrik Kamas.