V hospodaření pro další rok přitom radní počítají i s úvěrem od Evropské investiční banky, který má sloužit ke spolufinancování rozvojových projektů z evropských zdrojů a na investice. Rozpočet bude schvalovat krajské zastupitelstvo během podzimu, tedy už s nově zvolenými členy.