Budete mít nadále vliv třeba na rozvoj holešovské průmyslové zóny?

Zóna nebyla jenom mým projektem, ale celého zastupitelstva. Budu pokračovat velice intenzivně. Možná k tomu budu mít více prostoru, protože v minulé funkci jsem měl i celou řadu dalších společensko-politických povinností. Takže teď se budu moci věnovat spíše těm jednotlivostem z managementu.

Na co všechno teď využijete více času, který budete mít?

Jsem člověk tvořivý, a vždycky, když mi nějaký čas vybude, tak jej přetransformuji do jiné oblasti. Společenských povinností teď bude méně než v té minulé funkci, ale projektů, které má kraj rozpracované, je obrovské množství. Nyní je v procesu nový strategický plán rozvoje kraje až do roku 2020, to je obrovská práce. Budu chtít, abychom ji co nejdříve dotáhli do konce. Důležité je i smíšené letiště a vrtulníková základna v Bochoři, to je obrovský projekt, který v tuto chvíli čeká. Ukončili jsme také martýrium s baťovským areálem. I tam je celá řada nápadů, které je třeba uchopit. Kdybych měl říci, kde mi vzniká prostor, tak je to právě pro tu oblast, kde jsem se nemohl až tak hluboce ponořit a teď se do ní určitě ponořím.

Takže je vlastně výhrou, že zastáváte současnou funkci a že nyní můžete zasáhnout do strategie kraje na příští roky…

Hejtmanská funkce je určitá symbolika. Hejtman je vždy členem týmu, jeden z pětačtyřiceti zástupců, a tak je třeba to vnímat s pokorou. Samozřejmě, že na veřejnosti je nejviditelnější, protože má i jakousi politickou stopu. Tu nejde nahradit jakoukoliv druhou, třetí či čtvrtou funkcí. Zase o to více se mohu věnovat té faktické práci.

Býval jste jako hejtman poměrně často mezi lidmi. Budete pokračovat v setkávání s nimi?

Určitě. To jsou genové vlastnosti člověka, to je jeho filozofie života. Budu se snažit komunikovat s lidmi, veřejností, s občanskými sdruženími, celou občanskou společností. Možná pro to budu mít více času, než jsem měl dosud. Komunikace je nejen důležitým nástrojem, ale také prostředkem k docílení výsledků práce. Libor Lukáš se určitě nezmění, i když není hejtmanem.

Když budu předjímat ohledně výsledků voleb do předsednictva ODS…dala by se skloubit funkce krajského radního a celorepublikového místopředsedy strany?

To je jiná otázka. Bylo-li by vůlí občanských demokratů, že by byli zvoleni lidé, kteří jsou noví nebo mají jiný obraz vnímání liberálně-konzervativního přístupu k životu, tak jsem řekl ano, jsem zde připraven, a mám chuť české veřejnosti nabídnout třeba jinou polohu toho obrazu, který možná dneska vnímá česká společnost nepříliš pozitivně. Takže: nebojím se toho. Myslím si, že to je politická, a ne výkonná funkce. Je tu určitá symbolika, kdo reprezentuje politiku občanských demokratů a já si myslím, že se to vzájemně nevylučuje. Naopak si myslím, že lidé z regionu, s komunální zkušeností, s regionální zkušeností, by právě měli být v ústředí politických stran.