„Na zvláštním seznamu voličů v domově pro seniory máme celkem jedenáct osob. Šanci volit mají také dlouhodobě i krátkodobě nemocní lidé. S přenosnou volební schránkou navštěvujeme ty voliče, kteří mají ve volebním okrsku trvalý pobyt.

Jedná se také o lidi s tělesným handicapem nebo ty, kteří jsou staří a obtížně se pohybují. Do zahájení hlasování se nám zatím přihlásila zhruba čtyřicítka obyvatel,“ poznamenala mluvčí uherskohradišťské radnice Petra Vaďurová Zemčíková s tím, že pověření pracovníci přijedou za každým takovým občanem, který je v období voleb kontaktuje.

Kromě starých a nemocných lidí, kteří se do příslušných volebních okrsků nemohou dostavit, ovlivní svými hlasy výsledky voleb také lidé, kteří právě pobývají v zahraničí. „Co se týče voleb do Senátu, na zastupitelských úřadech v zahraničí se zapsalo celkem pět osob,“ dodala Zemčíková.

O možnost volit na Slovácku nepřijdou ani lidé, kteří právě pobývají v Uherskohradišťské nemocnici. „Ve speciálním volebním seznamu máme zapsáno celkem čtyřiadvacet pacientů, kteří budou volit přímo z nemocničního lůžka. Další dva pacienty, kteří budou v nemocnici volit, se prokáží voličským průkazem,“ uvedl mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Jan Hrdý.